Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Về chúng tôi

Về chúng tôi
Tìm hiểu về triển lãm Mining Vietnam cũng như đơn vị tổ chức của chúng tôi.

Triển lãm Mining Vietnam

NGÀY VÀ ĐỊA ĐIỂM CHÍNH THỨC:

Ngày: 24 – 26 Tháng 4, 2024
Địa điểm: Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia (NECC), 1 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mining Vietnam quay trở lại vào năm 2024 tiếp tục kết hợp với triển lãm Construction Vietnam đem đến sự kiện thương mại 2 trong 1 – Triển lãm quốc tế về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục tài nguyên khoáng sản và Xây dựng tại phía Bắc Việt Nam, hứa hẹn là điểm đến giao thương lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong ngành công nghiệp khoáng sản, khai khoáng, vật liệu xây dựng, thiết kế và thi công xây dựng.

 

Đơn vị tổ chức

Informa Markets Vienam là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức các nền tảng thương mại nhằm kết nối các nhà cung cấpkhách mua hàng từ khắp nơi trên thế giới. Việc hợp tác lâu năm với các chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau đã giúp chúng tôi nắm bắthiểu rõ những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường, đồng thời hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững cho những bước tiến lâu dài của Informa Markets Vietnam nói riêng và các nền kinh tế mà chúng tôi phục vụ nói chung.

Informa Markets Vietnam tập trung vào phát triển các ngành kinh tế tiêu biểu như Nông nghiệp, Năng lượng, Thực phẩm & Đồ uống, Cơ sở hạ tầng, Phong cách sống, Sản xuất – chế tạo, Chế biến & Đóng gói. Các triển lãm của chúng tôi được đông đảo các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành biết tới như: Electric & Power Vietnam, Food & Hotel Vietnam (FHV), Machine Tool Automation Vietnam (MTA), ProPak Vietnam, Renewable Energy Vietnam, VietBeauty & Cosmobeaute, VietWater and VietStock. Qua các hoạt động tích cực của mình, Informa Markets Vietnam đã tạo ra một sân chơi thương mại kết nối hàng ngàn doanh nghiệp trưng bày với hơn 50,000 khách tham quan chuyên ngành mỗi năm.

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY