Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

LỊCH SỰ KIỆN INFORMA MARKETS

Xem thêm lịch sự kiện 2023 của Informa Markets tại đây. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ www.informamarkets.com.

MTA VIETNAM 2023

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 19 về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại

 • Ngày: 04 – 07 tháng 7 năm 2023 (thứ Ba – thứ Sáu)
 • Giờ mở cửa: 9:00 sáng – 5:00 chiều hàng ngày
 • Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 • Website: www.mtavietnam.com

MTA HANOI 2023

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại

 • Ngày: 11 – 13 tháng 10 năm 2023 (thứ Tư – thứ Sáu)
 • Giờ mở cửa: 9:00 sáng – 5:00 chiều hàng ngày
 • Địa điểm: Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Website: www.mtahanoi.com

Triển lãm Thương mại Quốc tế lần thứ 15 về Ngành HVAC, Điện lạnh & Công nghệ Tòa nhà thông minh tại Việt Nam

 • Ngày: 25 – 27 tháng 7 năm 2023 (thứ Ba – thứ Năm)
 • Giờ mở cửa: 9:00 sáng – 5:00 chiều hàng ngày
 • Địa điểm: Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Website: www.hvacrvietnam.com

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 10 về Công nghệ & Nguyên phụ liệu & Thiết bị máy móc ngành Nhựa và Cao su Việt Nam

 • Ngày: 25 – 27 tháng 7 năm 2023 (thứ Ba – thứ Năm)
 • Giờ mở cửa: 9:00 sáng – 5:00 chiều hàng ngày
 • Địa điểm: Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Website: www.plasticshanoi.com

Triển lãm thương mại chuyên ngành làm đẹp LÂU ĐỜI NHẤT Việt Nam

 • Ngày: 27 – 29 tháng 7 năm 2023 (thứ Năm – thứ Bảy)
 • Giờ mở cửa: 9:00 sáng – 5:00 chiều hàng ngày
 • Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 • Website: https://www.vietbeautyshow.com/

Triển lãm Chuyên ngành Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi và Chế Biến Thịt tại Việt Nam

 • Ngày: 11 – 13 tháng 10 năm 2023 (thứ Tư – thứ Sáu)
 • Giờ mở cửa: 9:00 sáng – 5:00 chiều hàng ngày
 • Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 • Website: www.vietstock.org

Triển lãm Quốc tế về Ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải tại Việt Nam

 • Ngày: 11 – 13 tháng 10 năm 2023 (thứ Tư – thứ Sáu)
 • Giờ mở cửa: 9:00 sáng – 5:00 chiều hàng ngày
 • Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 • Website: www.vietwater.com

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 16 về Công nghệ xử lý, Chế biến & Đóng gói bao bì tại Việt Nam

 • Ngày: 08 – 10 tháng 11 năm 2023 (thứ Tư – thứ Sáu)
 • Giờ mở cửa: 9:00 sáng – 5:00 chiều hàng ngày
 • Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 • Website: www.propakvietnam.com

Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm, Khách sạn, Nhà hàng, Đồ uống & Cung cấp Dịch vụ

 • Ngày: 21 – 23 tháng 11 năm 2023 (thứ Ba – thứ Năm)
 • Giờ mở cửa: 9:00 sáng – 5:00 chiều hàng ngày
 • Địa điểm: Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Website: www.foodnhotelhanoi.com

Đăng Ký Bản Tin

  captcha
  ĐẶT GIAN HÀNG
  ĐĂNG KÝ NGAY