Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

LÝ DO TRƯNG BÀY

Khám phá 04 lý do đến với triễn lãm Mining Việt Nam

1

Trưng bày sản phẩm mới nhất
Tại Mining & Construction Vietnam, nơi trưng bày lý tưởng của các sản phẩm mới với công nghệ tân tiến nhất. Doanh nghiệp của quý vị sẽ được sánh vai với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Khai khoáng và Xây dựng.

2

Kết nối và kiến tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Tạo dựng những mối quan hệ mới và phát triển cơ hội kinh doanh cùng các nhà mua hàng chất lượng và tiềm năng tại triển lãm.

3

Tăng cường nhận diện thương hiệu
Tăng cường nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp tại một trong những triển lãm hàng đầu ngành Khai khoáng & xây dựng. Bên cạnh đó, nền tảng eMarket-nền tảng trực tuyến được thiết kế và dành riêng cho ngành khai khoáng và xây dựng giới thiệu một hướng đi mới để phát triển doanh nghiệp dù ở bất cứ đâu.

4

Hoạt động bên lề hấp dẫn và bổ ích
Hàng loạt các hoạt động bên lề như hội thảo kỹ thuật, workshop, webinar tại triển lãm gia sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng nhận diện thương hiệu, phát triển các kỹ năng về ngành.

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Theo số liệu đến năm 2024

7,000

m2 Diện tích Trưng bày

130

Đơn vị tham gia Triển lãm

13+

Quốc gia / Vùng lãnh thổ

4

Gian hàng Quốc tế

3,000

Khách tham quan

KHÁM PHÁ

Trưng bày sản phẩm
Dữ liệu chất lượng
Khách hàng mục tiêu
Kết nối doanh nghiệp
Hội thảo
Chiến dịch Marketing
Digital Solutions
Tài trợ

CẢM NGHĨ TỪ ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY

Lắng nghe những phản hồi quý giá từ các đơn vị trưng bày của chúng tôi.

Trở thành nhà Trưng bày

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY