Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh mục khách tham quan

Khai khoáng

Mô hình kinh doanhHoạt động kinh doanh
Thương mại
Công nghiệp
Cơ quan
Nhà ở
Công ty cung cấp dịch vụ
Cơ quan chính phủ/ Hiệp hội thương mại / Học viện
Đơn vị báo chí truyền thông
Và các mô hình khác
Tư vấn kiến trúc & xây dựng
Quản lý, vận hành tòa nhà – nhà máy
Nhà thầu xây dựng
Tư vấn kỹ thuật / Kỹ thuật dân dụng
Thiết kế & Thi công
Nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống HVACR
Thiết kế nội / ngoại thất
Nhà thầu cơ điện
Nhà thầu cơ khí
Nhà thầu thi công lắp đặt đường ống
Cung ứng vật liệu xây dựng
Cung ứng linh kiện và phụ tùng ngành xây dựng
Cung ứng máy móc & thiết bị ngành xây dựng
Hiệp hội Thương mại / Cơ quan Chính phủ / Học viện Báo chí & Truyền thông
Và các hoạt động khác

Xây dựng

Mô hình kinh doanhHoạt động kinh doanh
Thương mại
Công nghiệp
Cơ quan
Nhà ở
Công ty cung cấp dịch vụ
Cơ quan chính phủ/ Hiệp hội thương mại / Học viện
Đơn vị báo chí truyền thông
Và các mô hình khác
Tư vấn kiến trúc & xây dựng
Quản lý, vận hành tòa nhà – nhà máy
Nhà thầu xây dựng
Tư vấn kỹ thuật / Kỹ thuật dân dụng
Thiết kế & Thi công
Nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống HVACR
Thiết kế nội / ngoại thất
Nhà thầu cơ điện
Nhà thầu cơ khí 
Nhà thầu thi công lắp đặt đường ống
Cung ứng vật liệu xây dựng
Cung ứng linh kiện và phụ tùng ngành xây dựng
Cung ứng máy móc & thiết bị ngành xây dựng
Hiệp hội Thương mại / Cơ quan Chính phủ / Học viện Báo chí & Truyền thông
Báo chí & Truyền thông
Và các hoạt động khác
Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

  captcha
  Đặt Gian Hàng
  ĐĂNG KÝ NGAY
  Facebook stream
  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
  4 days ago
  Mining Vietnam

  🌇 Trung thu là Tết đoàn viên, là tết của tình thân và đoàn tụ. Nhân ngày Tết Trung thu, Mining Vietnam chúc bạn sẽ có một đêm hội trăng rằm thật vui vẻ, ý nghĩa bên cạnh người thân yêu! ✨
  _________________

  🌇 Mid-Autumn Festival is the special day of reunion. On the occasion of the Mid-Autumn Festival, Mining Vietnam wishes you to have a happy and meaningful full moon day with all of your beloveds! ✨

  #MidAutumn #Festival #reunion #happy #meaningful #TetTrungThu #doantu #tinhthan #ynghia
  ...

  🌇 Trung thu là Tết đoàn viên, là tết của tình thân và đoàn tụ. Nhân ngày Tết Trung thu, Mining Vietnam chúc bạn sẽ có một đêm hội trăng rằm thật vui vẻ, ý nghĩa bên cạnh người thân yêu! ✨
_________________🌇 Mid-Autumn Festival is the special day of reunion. On the occasion of the Mid-Autumn Festival, Mining Vietnam wishes you to have a happy and meaningful full moon day with all of your beloveds! ✨#MidAutumn #Festival #reunion #happy #meaningful #TetTrungThu #doantu #tinhthan #ynghia
  Load more