Informa

22-24/4/2020

Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE)

Hà Nội, Việt Nam

 
/
Đăng Ký Báo Chí

Đăng ký báo chí tại MINING VIETNAM 2020 chỉ dành cho bộ phận biên tập từ các cơ quan thông tấn báo chí chính thức. Đối tượng khách mời sẽ được quyết định bởi BTC. Vui lòng email hồ sơ đăng ký đến địa chỉ [email protected] để đăng ký tham dự triển lãm.

Khách mời báo chí chỉ bao gồm bộ phận biên tập và xuất bản của các báo. Bộ phận biên tập ở đây bao gồm biên tập viên, nhà báo, soạn giả, phóng viên, nhà xuất bản, thợ chụp ảnh và quay phim. Các cơ quan báo chí được mời phải là các tạp chí uy tín, nhà xuất bản thương mại, tòa báo, đài phát thanh và các cổng thông tin trực tuyến.

Nhân viên của các cơ quan báo chí đến tham dự nhưng không chịu trách nhiệm biên tập sẽ không đăng ký nhận thẻ báo chí. Những đối tượng này bao gồm giám đốc nghệ thuật, giám đốc khu vực, tổng giám đốc, thiết kế đồ họa, giám đốc, đại diện marketing, nhà phân tích, giám đốc điều hành, bộ phận PR, đại diện kinh doanh và phó chủ tịch.

Nếu quý vị không phải nhà báo nhưng là khách chuyên ngành và có nhu cầu tham quan triển lãm, vui lòng bấm vào đây để biết thông tin và cách thức đăng ký.

BTC có quyền từ chối những khách không chứng mình được quyền hạn báo chí.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

Cô Hạnh Di

Public Relations & Conference Executive
Tel: (+84) 28 3622 2588
Email: [email protected]