Informa
/
Article 4 (vi-VN)

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): 6 tháng đầu năm nhiều khởi sắc

Tình hình sản xuất, kinh doanh của TKV 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, với việc hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đề ra. Nhiều Cty thành viên không có than để bán, trong khi trước đó, tổng lượng than tồn của cả tập đoàn luôn ở mức 10 triệu tấn.

6 tháng đầu năm, toàn tập đoàn sản xuất được khoảng 20,27 triệu tấn than nguyên khai (đạt 57% kế hoạch); tiêu thụ 21,6 triệu tấn than, đạt 60% kế hoạch (trong nước: 20,7 triệu tấn, xuất khẩu: 900.000 tấn); bóc tổng số 73,38 triệu m3 đất đá; đào tổng số 117.200m lò. Sản lượng các khoáng sản khác cũng khả quan: 660.000 tấn alumina, đạt 54% kế hoạch; đồng tấm 6.200 tấn, đạt 52% kế hoạch; kẽm thỏi 5.400 tấn, đạt 50% kế hoạch; sản xuất điện 5,1 tỉ kWh, đạt 55% kế hoạch; sản xuất 35.500 tấn thuốc nổ...

Theo kế hoạch, năm 2018, TKV sẽ sản xuất 35,36 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 36 triệu tấn. Tuy nhiên, ngay trong tháng kết thúc quý II, dự báo trước thị trường, TKV đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh sản xuất tăng lên 38 triệu tấn/năm. Cũng trong kế hoạch điều tiết sản xuất, TKV dự kiến tồn kho than sạch xuống 7 triệu tấn (giảm 2 triệu tấn so với đầu năm). Sản xuất tăng trưởng trong những tháng qua đã tạo điều kiện cho công tác chăm lo đời sống người lao động được tốt hơn, với lương bình quân ở nhiều đơn vị đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng. Nhiều đơn vị trong tập đoàn xây dựng thêm nhà ở cho công nhân, xây nhà ăn tự chọn đảm bảo dưỡng chất và thể lực cho người lao động...

Để giữ vững mục tiêu tăng trưởng trong những tháng của năm, ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV - yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho SXKD; đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng chính như: Than sản xuất, tiêu thụ, đất bóc, mét lò; chuẩn bị chân hàng, sản xuất, chế biến các chủng loại than đáp ứng nhu cầu thị trường, phục vụ khách hàng tốt nhất; tăng cường công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp; phối hợp với địa phương bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, chống thất thoát than.

Ngoài ra, các mỏ, đơn vị sản xuất tiếp tục chú trọng thực hiện công tác ATVSLĐ, giảm thiểu các vụ TNLĐ; đẩy nhanh các dự án đầu tư; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất hợp lý, tinh giản lao động đảm bảo công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi của người lao động...

Lao Động, Tháng 7 - 2018