Informa
/
Article 15 (vi-VN)

Than Khánh Hòa sản xuất và tiêu thụ trên 400.000 tấn than

Năm 2019, Công ty than Khánh Hòa - VVMI (trực thuộc Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP), có kế hoạch sản xuất 600.000 tấn than sạch để cung cấp cho một số nhà máy, đơn vị trong tỉnh.

Nguồn ảnh: Internet

Tính đến hết tháng 7, Công ty đã sản xuất và tiêu thụ được gần 400.000 tấn than sạch, đạt 65% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt trên 496,7 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm. Hiện, Công ty đang tạo việc làm ổn định cho trên 750 lao động với mức thu nhập trung bình 9 triệu đồng/người-tháng, tăng khoảng 5% so với năm 2018.

Những tháng còn lại của năm, Công ty tiếp tục duy trì tổ chức sản xuất hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động…

Nguồn: 29/08/2019, Báo Thái Nguyên