Informa
/
Article 11 (vi-VN)

Chế biến than Quảng Ninh: Doanh thu đạt 68,06% kế hoạch năm

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV đã tiêu thụ 1.525.000 tấn than, bằng 63,54% kế hoạch năm; doanh thu đạt 2.475.469 triệu đồng, bằng 68,6% kế hoạch năm; lợi nhuận 5.800 triệu, đạt 52,73% kế hoạch năm.

Trong công tác điều hành sản xuất, căn cứ kế hoạch do TKV giao năm 2019, Công ty đã giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc; định hướng công tác chế biến phù hợp với kế hoạch do TKV giao và nhu cầu của thị trường tiêu thụ than.

Trong công tác chế biến, pha trộn than, Công ty đã cân đối và tối ưu hóa các phương án pha trộn chế biến, chế biến nâng cấp từ nguồn than mua của TKV và nguồn than nhập khẩu  thành các chủng loại than mà thị trường có nhu cầu cao (như than cám 5a.4, cám 5a.1, cám 6a.1) để giao cho TKV tiêu thụ cho các khách hàng.

Hàng tháng, Công ty đều nghiệm thu sản phẩm cho các đơn vị trực thuộc theo khối lư­ợng và các chỉ tiêu công nghệ; gắn chỉ tiêu chất l­ượng với số lư­ợng, chất l­ượng sản phẩm đ­ược tính theo giá trị để làm cơ sở cho việc trả l­ương.

Bên cạnh đó, Công ty đã quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng than bằng quy chế điều hành và các phương án sản xuất. Đồng thời, đặc biệt chú trọng công tác an toàn, công tác bảo vệ môi trường trong công tác chế biến than.

Nguồn: Vinacomin, 23/07/2019