Informa
/
TIN TỨC

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm: 

Việt Nam

Annie Tran / Dzung Hoang
T: +84 28 3622 2588
E: [email protected]
[email protected]

Châu Á

Jeffrey Au & Piotr Wojcik

T: +65 6233 6688
+65 8551 1443
E:  [email protected]
[email protected]

Các khu vực còn lại

Shaun White
T: +44 (0) 79 7688 7088
E:  [email protected]

KINGSLEY CHU

T: +84 3622 2588 / 107

E: [email protected]

 

ALICE TRAN

T: +84 3622 2588 / 112

E: [email protected]

TRACY NGUYỄN

T: +84 3622 2588 / 136

E: tracy.nguyen@informa.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM SES VIỆT NAM
Lầu 10, Toà nhà Hà Phan
17-17A-19, Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT:  +84 28 3622 2588
Fax: +84 28 3622 2527