Informa
 

23 - 25 Tháng 6  2021
Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế (ICE)
Hà Nội, Việt Nam

/
Danh Mục Khách Tham Quan

 

MINING VIETNAM

 • Giám đốc điều hành/Chủ tịch/Tổng Giám đốc
 • Hóa học
 • Cơ khí dân dụng
 • Khai thác và chế biến than
 • Truyền thông
 • Xây dựng
 • Tư vấn thiết kế/ Kỹ sư
 • Nhà phân phối, giao dịch, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị khai khoáng
 • Giáo dục
 • Môi trường
 • Thương mại xuất khẩu
 • Các cơ quan và Hiệp hội tài chính
 • Các nhà địa chất
 • Địa chất học/Khảo sát
 • Chính phủ
 • Các cơ quan công nghiệp khai khoáng
 • Các công ty máy tính và nhà cung cấp giải pháp
 • Nhà sản xuất và cung cấp thiết bị đo và điểu khiển
 • Sản xuất
 • Xử lý vật liệu
 • Nhà luyện kim
 
 • Gia công kim loại
 • Giám đốc nhà máy khai khoáng
 • Giám sát/Quản đốc nhà máy
 • Thợ khai khoáng
 • Nhân viên xử lý khoáng sản
 • Máy móc/thiết bị sản xuất
 • Khách tham quan trong ngành mỏ
 • Các công ty khai khoáng
 • Các cố vấn khai khoáng
 • Các công ty gia công khoáng sản/khai khoáng – Kim loại và Phi kim loại
 • Chế biến cát dầu
 • Các nhà cung cấp dịch vụ ngoài trời
 • Phân bổ năng lượng
 • Tạo năng lượng
 • Kiểm soát chế biến và các dụng cụ chế biến
 • Khai thác
 • Các chuyên gia kỹ thuật
 • Viễn thông/Công nghệ thông tin
 • Các công ty dịch vụ thương mại
 • Vận tải/Phân phối/Lưu kho
 • Lợi ích

    

BUILDING & CONSTRUCTION VIETNAM
 • Hành chính
 • Kiến trúc sư
 • Tư vấn viên
 • Nhà thầu
 • Nhà phát triển
 • Nhà phân phối
 • Kỹ thuật (Dân dụng, Cơ khí, Điện)
 • Quản lý thiết và kỹ sư
 • Hiệp hội và cơ quan chính phủ
 • Trung tâm chăm sóc sức khỏe
 
 • Thiết kế nội thất
 • Quản lý công nghệ thông tin 
 • Cơ quan chấp pháp / An toàn công cộng
 • Sản xuất
 • Quản lý dự án
 • Phát triển bất động sản
 • Quản lý bất động sản
 • Quản lý an ninh & an toàn
 • Lắp đặt hệ thống
 • Tích hợp hệ thống