Informa

22-24/4/2020

Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE)

Hà Nội, Việt Nam

 
/
Hội Thảo

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO MINING VIETNAM 2018

Ngày Thời gian Chủ đề
18/04/2018 8:30 - 15:00 Đánh dấu Bước đột phá và Tính bền vững của nền công nghiệp khai khoáng
Đơn vị tổ chức: The Asia Miner
Tìm hiểu thêm tại ĐÂY.
19/04/2018 9:00 -16:00 Những Tiến bộ trong Khai thác mỏ và Xây dựng Công trình ngầm
Đơn vị Tổ chức: Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
Tìm hiểu thêm tại ĐÂY.
20/04/2018 9:00 - 11:30 Ứng dụng & Triển khai Sản phẩm và Công nghệ Tiên Tiến cho Quản lý Khai thác & Chế biến trong ngành mỏ.
Đơn vị Tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Đa ngành (MESLAB)
Tìm hiểu thêm tại ĐÂY.