Informa
/

Xem gì tại triển lãm MINING VIETNAM 2018?

Cập nhật và mở rộng kiến thức về xu hướng phát triển công nghệ ngành phát triển khai thác khoáng sản cũng như tìm kiếm giải pháp tối ưu cho quy trình sản xuất và hoạt động kinh doanh của quý vị.