Informa
/

Triển vọng dài hạn của ngành khai khoáng Việt Nam

Trong nửa đầu của năm 2017, ngành khai khoáng đã thu hút hơn $7.7 tỉ đô vốn FDI, tương đương khoảng 10.6% tổng vốn FDI được đầu tư vào Việt Nam. Theo báo cáo của Ngân hàng HSBC, đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ chỉ đứng sau Ngành công nghiệp chế tạo ở mức 66,7%. Điều nãy cũng cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài trong triển vọng dài hạn của ngành.