Informa

22-24/4/2020

Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE)

Hà Nội, Việt Nam

 
/
Liên Hệ
Vui lòng liên hệ BTC triển lãm Mining Vietnam nếu Quý vị yêu cầu sự trợ giúp hoặc tư vấn cho một trong các vấn đề dưới đây:

Châu Á
Ms. Violet Lee

Project Manager
Tel: +65 6233 6767
Email: [email protected]

Việt Nam
Ms. Annie Tran (Mộng Tuyền)

Senior Account Manager
Tel:+ +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Ấn Độ và Khu vực còn lại
Ms. Leonie Brooker

Sales Project Manager
Tel: +44 (0) 207 560 4311
Email: [email protected]

Ms. Celine Dong (Phương Thảo)
Marketing Manager
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Ms. Daphne Tran (Hạnh Di)

PR and Conference Executive
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Ms. Tracy Nguyen (Ngọc Thúy)
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Ms. Rosie Tran (Tiểu Yến)
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Đơn vị trưng bày

Ms. Annie Tran (Mộng Tuyền)
Senior Account Manager
ĐT:  +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Không là đơn vị trưng bày

Ms. Celine Dong (Phương Thảo)
Marketing Manager
ĐT:  +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

UBM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM SES VIỆT NAM
Lầu 10, Toà nhà Hà Phan
17-17A-19, Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT:  +84 28 3622 2588
Fax: +84 28 3622 2527


UBM ALLWORLD

16th Floor, 240 Blackfriars Road,
London SE1 8BF, UK
ĐT:  +44 20 7560 4321

10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore, 339510
ĐT:  +65 6233 6777
Fax: +65 6233 6768