22-24/4/2020

INTERNATIONAL CENTER

FOR EXHIBITION

 
/
Sản phẩm nổi bật 2018

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến Triển lãm Mining Vietnam 2020. Hệ thống tra cứu sản phẩm trực tuyến sẽ được mở 5 tháng trước triển lãm. Hãy đăng ký nhận bản tin để chắc chắn quý vị luôn nhận được thông tin mới nhất về triển lãm và các sự kiện bên lề.