Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Tags: mining exhibition

Subscribe to Our eNewsletters

  captcha
  BOOK A STAND
  ONLINE REGISTRATION
  Facebook stream
  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
  1 week ago
  Mining Vietnam

  Chương trình đã chính thức khép lại !

  [English below]

  ✨ Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect đã thành công diễn ra tốt đẹp cùng với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo quý khách hàng, nhà cung ứng, diễn giả và khách mời.

  🤝🏻 Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của quý vị và hẹn gặp lại vào những hành trình tiếp theo để cùng đưa mức tăng trưởng kinh tế đi lên không ngừng!

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ----//---//----
  The programme has officially ended!

  ✨ Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect took place very successfully with enthusiastic participation from our visitors, suppliers and special guests.

  🤝🏻 We sincerely thank to your support and see you on the next journey to elevate economic growth together!

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  Chương trình đã chính thức khép lại ![English below]✨ Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect đã thành công diễn ra tốt đẹp cùng với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo quý khách hàng, nhà cung ứng, diễn giả và khách mời.🤝🏻 Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của quý vị và hẹn gặp lại vào những hành trình tiếp theo để cùng đưa mức tăng trưởng kinh tế đi lên không ngừng!Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
----//---//----
The programme has officially ended!✨ Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect took place very successfully with enthusiastic participation from our visitors, suppliers and special guests.🤝🏻 We sincerely thank to your support and see you on the next journey to elevate economic growth together!The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect**Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  1 week ago
  Mining Vietnam

  Thời gian sắp hết, Nhanh Tay Kết Nối!
  [English below]

  ⏰ Chỉ còn vài phút nữa, chương trình Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect sẽ chính thức khép lại! Hãy nhanh tay tận dụng cơ hội để tìm kiếm, kết nối với những đối tác tiềm năng của mình ngay bây giờ, và đảm bảo rằng bạn đã có đầy đủ những thông tin mà mình cần nhé.

  💗 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect cám ơn bạn đã tham gia cùng chương trình đến hôm nay!

  🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
  📍 Đăng nhập NGAY: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ----//---//----
  Time is running out, Connect now!

  ⏰ Just in a few more minutes, Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect will be officially ended! Quickly take your opportunity to find, connect with your potential partners, and make sure you have all the information you need.

  💗 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect thank you for your participation in the program until today!

  🗝 Log in to Connect NOW!
  📍 Log in NOW: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  Thời gian sắp hết, Nhanh Tay Kết Nối!
[English below]⏰ Chỉ còn vài phút nữa, chương trình Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect sẽ chính thức khép lại! Hãy nhanh tay tận dụng cơ hội để tìm kiếm, kết nối với những đối tác tiềm năng của mình ngay bây giờ, và đảm bảo rằng bạn đã có đầy đủ những thông tin mà mình cần nhé.💗 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect cám ơn bạn đã tham gia cùng chương trình đến hôm nay!🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
📍 Đăng nhập NGAY: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmexChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
----//---//----
Time is running out, Connect now!⏰ Just in a few more minutes, Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect will be officially ended! Quickly take your opportunity to find, connect with your potential partners, and make sure you have all the information you need.💗 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect thank you for your participation in the program until today!🗝 Log in to Connect NOW!
📍 Log in NOW: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmexThe programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect**Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  2 weeks ago
  Mining Vietnam

  Chương trình vẫn đang diễn ra, đừng bỏ lỡ!
  [English below]

  💟 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý vị tới Hội thảo Khai khoáng & Kết nối doanh nghiệp trực tuyến diễn ra trong 2 ngày 17 và 18.11 vừa qua!

  🌠 Hành trình tìm kiếm và kết nối doanh nghiệp vẫn đang diễn ra trên nền tảng Digital Connect. Vẫn còn nhiều những doanh nghiệp ở 6 nền công nghiệp hàng đầu đang chờ đợi bạn:
  ⚙ Mining Vietnam
  ⚙ MTA Hanoi & MTA Vietnam
  ⚙ Vietwater
  ⚙ Electric & Power Vietnam (EPV) / Renewable Energy (RE) Vietnam
  ⚙ HVACR Vietnam
  ⚙ INMEX Vietnam

  🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
  📍 Đăng nhập NGAY: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Đăng ký: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.

  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ----//---//----
  The programme is still going on, don't miss it!

  💟 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect would like to thank all of your participation in Virtual Mining Confex & Networking on 17 and 18 November!

  🌠 The journey of finding and connecting businesses is still happening on the Digital Connect platform. There are countless number of companies from 6 leading industries waiting for you to connect:
  ⚙ Mining Vietnam
  ⚙ MTA Hanoi & MTA Vietnam
  ⚙ Vietwater
  ⚙ Electric & Power Vietnam (EPV) / Renewable Energy (RE) Vietnam
  ⚙ HVACR Vietnam
  ⚙ INMEX Vietnam

  🗝 Log in to Connect NOW!
  📍 Log in NOW: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Register to join: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  Chương trình vẫn đang diễn ra, đừng bỏ lỡ!
[English below]💟 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect trân trọng cám ơn sự quan tâm của quý vị tới Hội thảo Khai khoáng & Kết nối doanh nghiệp trực tuyến diễn ra trong 2 ngày 17 và 18.11 vừa qua!🌠 Hành trình tìm kiếm và kết nối doanh nghiệp vẫn đang diễn ra trên nền tảng Digital Connect. Vẫn còn nhiều những doanh nghiệp ở 6 nền công nghiệp hàng đầu đang chờ đợi bạn:
⚙ Mining Vietnam
⚙ MTA Hanoi & MTA Vietnam
⚙ Vietwater
⚙ Electric & Power Vietnam (EPV) / Renewable Energy (RE) Vietnam
⚙ HVACR Vietnam
⚙ INMEX Vietnam🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
📍 Đăng nhập NGAY: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Đăng ký: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
----//---//----
The programme is still going on, dont miss it!💟 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect would like to thank all of your participation in Virtual Mining Confex & Networking on 17 and 18 November!🌠 The journey of finding and connecting businesses is still happening on the Digital Connect platform. There are countless number of companies from 6 leading industries waiting for you to connect:
⚙ Mining Vietnam
⚙ MTA Hanoi & MTA Vietnam
⚙ Vietwater
⚙ Electric & Power Vietnam (EPV) / Renewable Energy (RE) Vietnam
⚙ HVACR Vietnam
⚙ INMEX Vietnam🗝 Log in to Connect NOW!
📍 Log in NOW: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Register to join: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteThe programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect**Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  3 weeks ago
  Mining Vietnam

  Gặp Gỡ Các Chuyên Gia Hàng Đầu Ngành Khai Khoáng NGAY BÂY GIỜ!
  [English below]

  📻 Phần Hỏi đáp của Ngày 2 hội thảo Mining Confex trực tuyến đang sôi nổi hơn bao giờ hết!

  Đăng Nhập Digital Connect ngay bây giờ để cùng trò chuyện, đặt câu hỏi và nhận ngay lời giải đáp cùng các chuyên gia, đại diện hiệp hội hàng đầu ngành khai khoáng, khai thác, than mỏ hầm lò tại Việt Nam.

  🗝 Đăng nhập để tham gia hội thảo!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  👉🏻 XEM NGAY: www.youtube.com/watch?v=08Ik-aJ9Caw

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ------------
  Meet Leading Experts from Mining industry NOW!
  📻 The Q&A session of Day 2 Virtual Mining Confex is happening right now!

  Log in Digital Connect to meet, ask questions and get your answers directly from leading experts, association’s representatives from mining underground industry.

  🗝 Log in to Join the Conference NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  👉🏻 Watch now: www.youtube.com/watch?v=08Ik-aJ9Caw

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
  *Companies are arranged randomly to display.
  ...

  Gặp Gỡ Các Chuyên Gia Hàng Đầu Ngành Khai Khoáng NGAY BÂY GIỜ!
[English below]📻 Phần Hỏi đáp của Ngày 2 hội thảo Mining Confex trực tuyến đang sôi nổi hơn bao giờ hết!Đăng Nhập Digital Connect ngay bây giờ để cùng trò chuyện, đặt câu hỏi và nhận ngay lời giải đáp cùng các chuyên gia, đại diện hiệp hội hàng đầu ngành khai khoáng, khai thác, than mỏ hầm lò tại Việt Nam.🗝 Đăng nhập để tham gia hội thảo!
📍 Đăng nhập ngay: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
👉🏻 XEM NGAY: https://www.youtube.com/watch?v=08Ik-aJ9CawChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
------------
Meet Leading Experts from Mining industry NOW!
📻 The Q&A session of Day 2 Virtual Mining Confex is happening right now!Log in Digital Connect to meet, ask questions and get your answers directly from leading experts, association’s representatives from mining underground industry.🗝 Log in to Join the Conference NOW!
📍 Log in now: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
👉🏻 Watch now: https://www.youtube.com/watch?v=08Ik-aJ9CawThe programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
*Companies are arranged randomly to display.
  3 weeks ago
  Mining Vietnam

  ĐANG DIỄN RA! Ngày 2: Hội thảo Khai khoáng cùng Khách mời đặc biệt
  [English below]
  📣 Nhanh tay tham gia ngày cuối của Hội thảo Khai khoáng với các chủ đề thú vị khác dành riêng cho ngành than hầm lò, cùng sự góp mặt của các diễn giả đến từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG) và gặp gỡ các khách mời đặc biệt của chương trình đến từ các doanh nghiệp, hiệp hội hàng đầu:

  ✨PGS. TS. Trần Văn Thanh, thành viên Hội khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam
  ✨ Ông Phạm Vũ Linh - Phó phòng kỹ thuật sản xuất - Công ty Khe Sim - Chi nhánh TCT Đông Bắc
  ✨ Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó phòng Kỹ thuật, Công ty Than Hạ Long

  👉🏻 XEM NGAY: www.youtube.com/watch?v=08Ik-aJ9Caw

  🗝 Đăng nhập để tham gia hội thảo!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ------------
  LIVE NOW! Day 2: Virtual Mining Confex with Special Guests
  📣 Quickly join the last day of the Mining Conference with more interesting topics dedicated for mining underground presented by speakers from Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) and meet our Special Guests from leading businesses and association:
  ✨ A/ Prof. Dr. Tran Van Thanh, member of Vietnam Mining Science and Technology Association
  ✨Mr. Pham Vu Linh, Vice Head of Mining Department, Khe Sim Coal Company
  ✨ Mr. Nguyen Van Hieu, Vice Head of Mining Department, Ha Long Coal Company - Vinacomin

  👉🏻 Watch now: www.youtube.com/watch?v=08Ik-aJ9Caw

  🗝 Log in to Join the Conference NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
  *Companies are arranged randomly to display.

  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #diavatly #mohamlo #khaithachamlo #thonggio #vineo #tongcongtyDongBac #MongDuong #QuangNinh #quanghamlo #congnghekhaithac
  ...

  Video image

  Comment on Facebook

  3 weeks ago
  Mining Vietnam

  Lịch trình hội thảo: Ngày 2 Hội thảo Mining Vietnam Confex & Kết nối doanh nghiệp
  [English below]

  Tiếp tục lắng nghe sự những chủ để nóng hổi của thị trường khai khoáng và cùng các chuyên gia hàng đầu tìm hiểu các giải pháp và đề xuất cho hiện tại qua các nội dung chính:
  ⚡ Thực nghiệm hiện trường sử dụng phương pháp địa vật lý xác định điều kiện địa chất cục bộ tại mỏ Mông Dương
  ⚡ Tổng quan về công nghệ khai thác quặng hầm lò ở Việt Nam.
  ⚡ Tổng quan các trạm quạt gió chính ở các mỏ than hầm lò thuộc TKV
  ⚡ Hiện trạng sử dụng vì neo trong chống giữ đường lò tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
  ⚡ Hiện trạng công nghệ khai thác một số mỏ hầm lò thuộc Tổng Công ty Đông Bắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện

  🗝 Đăng nhập để tham gia hội thảo ngay!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Lịch trình hội thảo: bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
  📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.

  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ------------
  Agenda: Day 2 Virtual Mining Confex & Networking

  Let’s continue listening to all other hot topics for mining industry with our leading experts and find out what solutions for these current issues are via the following:
  ⚡ Practical experience on using geophysical methods to determine local geological conditions at Mong Duong underground coal mine
  ⚡ Overview of underground ore mining in Viet Nam
  ⚡ Overview of main ventilation stations in underground coal mines of Vinacomin
  ⚡ State – of – the – art in bolt using in some underground coal mines in Quang Ninh
  ⚡ Underground coal mining technology in Dong Bac Corporation and some improvements
  🗝 Log in to Join the Conference NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Timeline & Agenda: bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
  📍 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #diavatly #mohamlo #khaithachamlo #thonggio #vineo #tongcongtyDongBac #MongDuong #QuangNinh #quanghamlo #congnghekhaithac
  ...

  Lịch trình hội thảo: Ngày 2 Hội thảo Mining Vietnam Confex & Kết nối doanh nghiệp
[English below]Tiếp tục lắng nghe sự những chủ để nóng hổi của thị trường khai khoáng và cùng các chuyên gia hàng đầu tìm hiểu các giải pháp và đề xuất cho hiện tại qua các nội dung chính:
⚡ Thực nghiệm hiện trường sử dụng phương pháp địa vật lý xác định điều kiện địa chất cục bộ tại mỏ Mông Dương
⚡ Tổng quan về công nghệ khai thác quặng hầm lò ở Việt Nam.
⚡ Tổng quan các trạm quạt gió chính ở các mỏ than hầm lò thuộc TKV
⚡ Hiện trạng sử dụng vì neo trong chống giữ đường lò tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
⚡ Hiện trạng công nghệ khai thác một số mỏ hầm lò thuộc Tổng Công ty Đông Bắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện🗝 Đăng nhập để tham gia hội thảo ngay!
📍 Đăng nhập ngay: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Lịch trình hội thảo: https://bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
------------
Agenda: Day 2 Virtual Mining Confex & NetworkingLet’s continue listening to all other hot topics for mining industry with our leading experts and find out what solutions for these current issues are via the following:
⚡ Practical experience on using geophysical methods to determine local geological conditions at Mong Duong underground coal mine
⚡ Overview of underground ore mining in Viet Nam
⚡ Overview of main ventilation stations in underground coal mines of Vinacomin
⚡ State – of – the – art in bolt using in some underground coal mines in Quang Ninh
⚡ Underground coal mining technology in Dong Bac Corporation and some improvements
🗝 Log in to Join the Conference NOW!
📍 Log in now: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Timeline & Agenda: https://bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
📍 Haven’t registered? Complete it via: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteThe programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect**Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #diavatly #mohamlo #khaithachamlo #thonggio #vineo #tongcongtyDongBac #MongDuong #QuangNinh #quanghamlo #congnghekhaithac
  3 weeks ago
  Mining Vietnam

  Ngày 1 của Hội thảo Khai khoáng đã kết thúc
  [English below]
  🎙 Ngày đầu tiêu của Hội thảo khai khoáng trực tuyến đã khép lại với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo quý khách mời, đối tác, nhà cung ứng, BTC chương trình xin chân thành cảm ơn sự góp mặt của các diễn giả đến từ trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội đã góp phần xây dựng thành công cho chương trình ngày hôm nay.
  📣 Đón xem ngày 2 của sự kiện bắt đầu vào 9:00 sáng mai, 18.11.2021 hứa hẹn sẽ mang đến một không gian nội dung đa dạng, đặc sắc và hữu ích cho quý vị.
  Đăng nhập để tham gia và nhận tài liệu hội thảo!
  Đăng nhập: digitalconnect.app.swapcard.com/.../mta-hvacr-inmex
  Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ------------
  Day 1 of Virtual Mining Confex has officially ended
  🎙 First day of virtual Mining Confex ended with success and endless supports from our suppliers, partners, and participants, we would send sincerely thank to our speakers from HUMG who had contributed to the success of today's programme.
  📣Let’s watch day 2 of the event, starting at 9:00 am tomorrow, 18.11.2021 promise to bring more interesting and useful information for mining industry

  Log in to Join and Get conference materials!
  Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/.../mta-hvacr-inmex
  Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  Ngày 1 của Hội thảo Khai khoáng đã kết thúc
[English below]
🎙 Ngày đầu tiêu của Hội thảo khai khoáng trực tuyến đã khép lại với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo quý khách mời, đối tác, nhà cung ứng, BTC chương trình xin chân thành cảm ơn sự góp mặt của các diễn giả đến từ trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội đã góp phần xây dựng thành công cho chương trình ngày hôm nay.
📣 Đón xem ngày 2 của sự kiện bắt đầu vào 9:00 sáng mai, 18.11.2021 hứa hẹn sẽ mang đến một không gian nội dung đa dạng, đặc sắc và hữu ích cho quý vị.
Đăng nhập để tham gia và nhận tài liệu hội thảo!
Đăng nhập: https://digitalconnect.app.swapcard.com/.../mta-hvacr-inmex
Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
------------
Day 1 of Virtual Mining Confex has officially ended
🎙 First day of virtual Mining Confex ended with success and endless supports from our suppliers, partners, and participants, we would send sincerely thank to our speakers from HUMG who had contributed to the success of todays programme.
📣Let’s watch day 2 of the event, starting at 9:00 am tomorrow, 18.11.2021 promise to bring more interesting and useful information for mining industryLog in to Join and Get conference materials!
Log in now: https://digitalconnect.app.swapcard.com/.../mta-hvacr-inmex
Haven’t registered? Complete it via: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteThe programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
*Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  3 weeks ago
  Mining Vietnam

  ĐANG DIỄN RA! Ngày 1: Hội thảo Khai khoáng & Kết nối doanh nghiệp trực tuyến
  [English below]

  🔥 Hội thảo trực tuyến thứ nhất ngày 17.11.2021 với chủ đề “Công nghệ và Đổi mới sáng tạo nhằm Đảm bảo An toàn Hầm lò và Tối ưu hóa Quá trình Khai thác Mỏ hầm lò” do Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG) phối hợp cùng BTC Mining Vietnam Confex 2021 hiện đang diễn ra trên nền tảng Digital Connect.

  👉🏻 Xem NGAY: www.youtube.com/watch?v=TXPV70gqMsY

  🗝 Đăng nhập để tham gia hội thảo!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ------------
  LIVE NOW! Day 1: Virtual Mining Confex & Networking

  🔥 Virtual Conference Day 1 - 17 November 2021 under the topic of “Technology and Innovation for Underground Safety and Underground Mining Process Optimization” hosted by HUMG and Mining Vietnam Confex 2021 is now being aired on Digital Connect.

  👉🏻 Watch NOW: www.youtube.com/watch?v=TXPV70gqMsY

  🗝 Log in to Join the Conference NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #mohamlo #khaithachamlo #NamMau #HaLam #vichong #cogioihoa #hethongantoan #khaithacthanlocho
  ...

  Video image

  Comment on Facebook

  3 weeks ago
  Mining Vietnam

  Lịch trình hội thảo: Ngày 1 Hội thảo Khai khoáng & Kết nối doanh nghiệp trực tuyến
  [English below]

  👉🏻 Cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị, thông tin chuyên ngành cùng các hiện trạng và xu hướng của thị trường khai khoáng tại Hội thảo Khai khoáng và tham gia phần hỏi đáp trực tuyến hấp dẫn với các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hàng đầu qua các nội dung chính sau:
  ⚡ Một số hệ thống quản lý an toàn mỏ than hầm lò thuộc TKV
  ⚡ Báo cáo công tác nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào các công đoạn sản xuất tại Công ty Than Nam Mẫu – TKV
  ⚡ Cơ giới hóa khai thác than hầm lò cho điều kiện địa chất không thuận lợi ở Việt Nam
  ⚡ Vì chống trong lò chợ cơ giới hoá ở Việt Nam – Thực trạng và xu hướng
  ⚡ Một số giải pháp đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác lò chợ cơ giới hóa tại Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin

  🗝 Đăng nhập để tham gia hội thảo!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Lịch trình hội thảo: bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
  📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.

  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ------------
  Agenda: Day 1 Virtual Mining Confex & Networking

  👉🏻 Let’s listen to all industry updates, insights, current status and trends for mining industry at Virtual Mining Confex and join the Q&A session with our top experts, business representatives via the following topics:
  ⚡ Introduction of safety management systems in underground coal mines of Vinacomin
  ⚡ Technology research and implementation in coal production in Nam Mau Coal Company – Vinacomin
  ⚡ Mechanization of underground mining for unfavourable conditions in Vietnam
  ⚡ Hydraulic props in longwall mining in Viet Nam – The status quo and perspectives
  ⚡ Safety production in longwall mining in Halam Coal Joint Stock Company

  🗝 Log in to Join the Conference NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Timeline & Agenda: bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
  📍 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.

  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #mohamlo #khaithachamlo #NamMau #HaLam #vichong #cogioihoa #hethongantoan #khaithacthanlocho
  ...

  Lịch trình hội thảo: Ngày 1 Hội thảo Khai khoáng & Kết nối doanh nghiệp trực tuyến
[English below]👉🏻 Cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị, thông tin chuyên ngành cùng các hiện trạng và xu hướng của thị trường khai khoáng tại Hội thảo Khai khoáng và tham gia phần hỏi đáp trực tuyến hấp dẫn với các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hàng đầu qua các nội dung chính sau:
⚡ Một số hệ thống quản lý an toàn mỏ than hầm lò thuộc TKV
⚡ Báo cáo công tác nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào các công đoạn sản xuất tại Công ty Than Nam Mẫu – TKV
⚡ Cơ giới hóa khai thác than hầm lò cho điều kiện địa chất không thuận lợi ở Việt Nam
⚡ Vì chống trong lò chợ cơ giới hoá ở Việt Nam – Thực trạng và xu hướng
⚡ Một số giải pháp đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác lò chợ cơ giới hóa tại Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin🗝 Đăng nhập để tham gia hội thảo!
📍 Đăng nhập ngay: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Lịch trình hội thảo: https://bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
------------
Agenda: Day 1 Virtual Mining Confex & Networking👉🏻 Let’s listen to all industry updates, insights, current status and trends for mining industry at Virtual Mining Confex and join the Q&A session with our top experts, business representatives via the following topics:
⚡  Introduction of safety management systems in underground coal mines of Vinacomin
⚡ Technology research and implementation in coal production in Nam Mau Coal Company – Vinacomin
⚡ Mechanization of underground mining for unfavourable conditions in Vietnam
⚡ Hydraulic props in longwall mining in Viet Nam – The status quo and perspectives
⚡ Safety production in longwall mining in Halam Coal Joint Stock Company🗝 Log in to Join the Conference NOW!
📍 Log in now: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Timeline & Agenda: https://bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
📍 Haven’t registered? Complete it via: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteThe programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect**Companies are arranged randomly to display.#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #mohamlo #khaithachamlo #NamMau #HaLam #vichong #cogioihoa #hethongantoan #khaithacthanlocho
  3 weeks ago
  Mining Vietnam

  DIỄN RA VÀO NGÀY MAI, Hội thảo Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp Trực tuyến
  [English below]

  🏗 Không để bạn chờ đợi lâu! Hãy tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm và kết nối cùng các doanh nghiệp hàng đầu với chúng tôi. Đặt biệt, cập nhật 2 khung thời gian quan trọng để cùng chúng tôi tham gia Hội thảo Mining Confex trên nền tảng Digital Connect các bạn nhé!
  📆 9:30-11:00 l 17.11.2021
  📆 14:00-17:00 l 18.11.2021

  🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Lịch trình hội thảo: bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
  📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ------------
  HAPPEN TOMORROW! Virtual Mining Confex & Networking

  🏗 Won’t let you wait longer! Continue your journey to find and connect with top leading companies with us. Especially, update 2 important time frames to join us in the Mining Confex Conference on Digital Connect platform!:
  📆 9:30-11:00 l 17 November 2021
  📆 14:00-17:00 l 18 November 2021

  🗝 Log in to Connect NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Timeline & Agenda: bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
  📍 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  DIỄN RA VÀO NGÀY MAI, Hội thảo Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp Trực tuyến
[English below]🏗 Không để bạn chờ đợi lâu! Hãy tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm và kết nối cùng các doanh nghiệp hàng đầu với chúng tôi. Đặt biệt, cập nhật 2 khung thời gian quan trọng để cùng chúng tôi tham gia Hội thảo Mining Confex trên nền tảng Digital Connect các bạn nhé!
📆 9:30-11:00 l 17.11.2021
📆 14:00-17:00 l 18.11.2021🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay!
📍 Đăng nhập ngay: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Lịch trình hội thảo: https://bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
------------
HAPPEN TOMORROW! Virtual Mining Confex & Networking🏗 Won’t let you wait longer! Continue your journey to find and connect with top leading companies with us. Especially, update 2 important time frames to join us in the Mining Confex Conference on Digital Connect platform!:
📆 9:30-11:00 l 17 November 2021
📆 14:00-17:00 l 18 November 2021🗝 Log in to Connect NOW!
📍 Log in now: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Timeline & Agenda: https://bit.ly/MNVH21_Conferences_Agenda
📍 Haven’t registered? Complete it via: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteThe programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect**Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  3 weeks ago
  Mining Vietnam

  💡 Khám phá thêm chuỗi chủ đề sẽ được trình bày cùng các chuyên gia, giáo sư, đại diện doanh nghiệp sẽ góp mặt tại chương trình. Họ là ai?
  [English below]
  🗓 09:30-11:00 l 18 tháng 11, 2021
  🌐 Digital Connect

  ️🌟 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nga - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  ️🌟 TS Nguyễn Phi Hùng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  ️🌟 TS Nguyễn Văn Thịnh - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  ️🌟 TS Đào Văn Chi - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  ️🌟 TS Phạm Đức Hưng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  🌟 TS Vũ Trung Tiến - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)

  Đăng ký tham gia hội thảo ngay hôm nay để cập nhật các thông tin hữu ích, chuyên sâu, xu hướng nổi bật của ngành Khai khoáng.
  🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ---------------------------
  💡 Discover our topics and who will be keynote speakers on Day 2?

  🗓 09:30-11:00 l 18 November, 2021
  🌐 Digital Connect

  🌟 A/Prof. Dr. Nguyen Thi Hoai Nga - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  🌟 Dr. Nguyen Phi Hung - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  🌟 Dr. Nguyen Van Thinh - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  🌟 Dr. Dao Van Chi - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  🌟 Dr. Pham Duc Hung - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  🌟 Dr. Vu Trung Tien - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)

  Register to join us in this conference to get updated on industry news, trends, and knowledge.
  🗝 Log in to Connect NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website


  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #diavatly #mohamlo #khaithachamlo #thonggio #vineo #tongcongtyDongBac #MongDuong #QuangNinh #quanghamlo #congnghekhaithac
  ...

  💡 Khám phá thêm chuỗi chủ đề sẽ được trình bày cùng các chuyên gia, giáo sư, đại diện doanh nghiệp sẽ góp mặt tại chương trình. Họ là ai?
[English below]
🗓 09:30-11:00 l 18 tháng 11, 2021
🌐 Digital Connect
️🌟 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nga - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
️🌟 TS Nguyễn Phi Hùng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
️🌟 TS Nguyễn Văn Thịnh - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
️🌟 TS Đào Văn Chi - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
️🌟 TS Phạm Đức Hưng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
🌟 TS Vũ Trung Tiến - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)Đăng ký tham gia hội thảo ngay hôm nay để cập nhật các thông tin hữu ích, chuyên sâu, xu hướng nổi bật của ngành Khai khoáng.
🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
📍 Đăng nhập ngay: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
---------------------------
💡 Discover our topics and who will be keynote speakers on Day 2?🗓 09:30-11:00 l 18 November, 2021
🌐 Digital Connect🌟 A/Prof. Dr. Nguyen Thi Hoai Nga - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
🌟 Dr. Nguyen Phi Hung - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
🌟 Dr. Nguyen Van Thinh - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
🌟 Dr. Dao Van Chi - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
🌟 Dr. Pham Duc Hung - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
🌟 Dr. Vu Trung Tien - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)Register to join us in this conference to get updated on industry news, trends, and knowledge.
🗝 Log in to Connect NOW!
📍 Log in now: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Haven’t registered? Complete it via: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect**Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #diavatly #mohamlo #khaithachamlo #thonggio #vineo #tongcongtyDongBac #MongDuong #QuangNinh #quanghamlo #congnghekhaithac
  4 weeks ago
  Mining Vietnam

  Diễn giả tại Ngày 1 của Hội thảo Mining Confex & Kết nối Doanh nghiệp trực tuyến là ai?
  [English below]
  🗓 14:00-17:00 l 17 tháng 11, 2021
  🌐 Digital Connect

  💥 Cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những bài trình bày với chủ đề “Công nghệ và Đổi mới sáng tạo nhằm Đảm bảo An toàn Hầm lò và Tối ưu hóa Quá trình Khai thác Mỏ hầm lò” từ các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hàng đầu ngành khai khoáng từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG):
  ✨ Ông BT Tee - Tổng Giám đốc Informa Markets Vietnam
  ✨ GS.TS Bùi Xuân Nam - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  ✨ PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nga - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  ✨ TS Nguyễn Cao Khải - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  ✨ TS Lê Tiến Dũng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  ✨ TS Vũ Thái Tiến Dũng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
  ✨ ThS. Đinh Trung Kiên - Phó Giám Đốc Công ty Than Hà Lầm – TKV

  Đăng ký tham gia hội thảo ngay hôm nay để cập nhật các thông tin hữu ích, chuyên sâu, xu hướng nổi bật của ngành Khai khoáng.
  🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ---------------------------
  Who are Day 1 keynote speakers at Virtual Mining Confex & Networking ?
  🗓 14:00-17:00 l 17 November, 2021
  🌐 Digital Connect

  💥 Opportunity to meet and listen to the presentation under the topic of “Technology and Innovation for Underground Safety and Underground Mining Process Optimization” presented by leading experts, professors, business representatives from Hanoi University of Mining and Geology (HUMG):
  ✨ Mr. BT Tee - General Manager, Informa Markets Vietnam
  ✨ Prof. Dr. Bui Xuan Nam - Vice Rector, Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  ✨ A/Prof. Dr. Nguyen Thi Hoai Nga - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  ✨ Dr. Nguyen Cao Khai - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  ✨ Dr. Le Tien Dung - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  ✨ Dr. Vu Thai Tien Dung - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
  ✨ MSc. Dinh Trung Kien - Deputy Director Halam Coal Joint Stock Company

  Register to join us in this conference to get updated on industry news, trends, and knowledge.
  🗝 Log in to Connect NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.

  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #mohamlo #khaithachamlo #NamMau #HaLam #vichong #cogioihoa #hethongantoan #khaithacthanlocho
  ...

  Diễn giả tại Ngày 1 của Hội thảo Mining Confex & Kết nối Doanh nghiệp trực tuyến là ai?
[English below]
🗓 14:00-17:00 l 17 tháng 11, 2021
🌐 Digital Connect💥 Cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những bài trình bày với chủ đề “Công nghệ và Đổi mới sáng tạo nhằm Đảm bảo An toàn Hầm lò và Tối ưu hóa Quá trình Khai thác Mỏ hầm lò” từ các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hàng đầu ngành khai khoáng từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG):
✨ Ông BT Tee - Tổng Giám đốc Informa Markets Vietnam
✨ GS.TS Bùi Xuân Nam - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
✨ PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nga - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
✨ TS Nguyễn Cao Khải - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
✨ TS Lê Tiến Dũng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
✨ TS Vũ Thái Tiến Dũng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG)
✨ ThS. Đinh Trung Kiên - Phó Giám Đốc Công ty Than Hà Lầm – TKVĐăng ký tham gia hội thảo ngay hôm nay để cập nhật các thông tin hữu ích, chuyên sâu, xu hướng nổi bật của ngành Khai khoáng.
🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
📍 Đăng nhập ngay: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_WebsiteChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
---------------------------
Who are Day 1 keynote speakers at Virtual Mining Confex & Networking ?
🗓 14:00-17:00 l 17 November, 2021
🌐 Digital Connect💥 Opportunity to meet and listen to the presentation under the topic of “Technology and Innovation for Underground Safety and Underground Mining Process Optimization” presented by leading experts, professors, business representatives from Hanoi University of Mining and Geology (HUMG):
✨ Mr. BT Tee - General Manager, Informa Markets Vietnam
✨ Prof. Dr. Bui Xuan Nam - Vice Rector, Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
✨ A/Prof. Dr. Nguyen Thi Hoai Nga - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
✨ Dr. Nguyen Cao Khai - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
✨ Dr. Le Tien Dung - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
✨ Dr. Vu Thai Tien Dung - Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)
✨ MSc. Dinh Trung Kien - Deputy Director Halam Coal Joint Stock CompanyRegister to join us in this conference to get updated on industry news, trends, and knowledge.
🗝 Log in to Connect NOW!
📍 Log in now: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Haven’t registered? Complete it via: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect**Companies are arranged randomly to display.#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference #mohamlo #khaithachamlo #NamMau #HaLam #vichong #cogioihoa #hethongantoan #khaithacthanlocho
  4 weeks ago
  Mining Vietnam

  Chào mừng đến với Giai đoạn 2: Hội thảo Mining Confex & Kết nối Doanh nghiệp trực tuyến l 17-18.11.21
  [English below]

  2️⃣ Giai đoạn 2 của chương trình Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect diễn ra trong 2 ngày liên tiếp từ ngày 17-18 tháng 11, 2021 với chủ đề “Công nghệ và Đổi mới sáng tạo nhằm Đảm bảo An toàn Hầm lò và Tối ưu hóa Quá trình Khai thác Mỏ hầm lò” sẽ được trình bày bởi những chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hàng đầu ngành khai khoáng từ trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội (HUMG).

  Đăng ký tham gia hội thảo ngay hôm nay để cập nhật các thông tin hữu ích, chuyên sâu, xu hướng nổi bật của ngành Khai khoáng.
  🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  🛎 Lịch trình sự kiện:
  [10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
  [17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ----//---//----
  Welcome to Phase 2: Virtual Mining Confex & Networking l 17-18.11.2021

  2️⃣ Phase 2 of Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect, will be taking place in 2 consecutive days from 17-18 November, 2021 under the topic of “Technology and Innovation for Underground Safety and Underground Mining Process Optimization” which will be presented by leading experts, professors, business representatives from Hanoi University of Mining and Geology (HUMG).

  Register to join us in this conference to get updated on industry news, trends, and knowledge.
  🗝 Log in to Connect NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  🛎 Programme Timeline
  [10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
  [17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking
  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  Chào mừng đến với Giai đoạn 2: Hội thảo Mining Confex & Kết nối Doanh nghiệp trực tuyến l 17-18.11.21
[English below]2️⃣ Giai đoạn 2 của chương trình Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect diễn ra trong 2 ngày liên tiếp từ ngày 17-18 tháng 11, 2021 với chủ đề “Công nghệ và Đổi mới sáng tạo nhằm Đảm bảo An toàn Hầm lò và Tối ưu hóa Quá trình Khai thác Mỏ hầm lò” sẽ được trình bày bởi những chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hàng đầu ngành khai khoáng từ trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội (HUMG).Đăng ký tham gia hội thảo ngay hôm nay để cập nhật các thông tin hữu ích, chuyên sâu, xu hướng nổi bật của ngành Khai khoáng.
🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
📍 Đăng nhập ngay: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website🛎 Lịch trình sự kiện:
[10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
[17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệpChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
----//---//----
Welcome to Phase 2: Virtual Mining Confex & Networking l 17-18.11.20212️⃣ Phase 2 of Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect, will be taking place in 2 consecutive days from 17-18 November, 2021 under the topic of “Technology and Innovation for Underground Safety and Underground Mining Process Optimization” which will be presented by leading experts, professors, business representatives from Hanoi University of Mining and Geology (HUMG).Register to join us in this conference to get updated on industry news, trends, and knowledge.
🗝 Log in to Connect NOW!
📍 Log in now: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Haven’t registered? Complete it via: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website🛎 Programme Timeline
[10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
[17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking
The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
*Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  4 weeks ago
  Mining Vietnam

  Hơn 12,000 người đã tham gia chương trình, còn bạn thì sao?
  [English below]
  💎 Vượt ngoài cả sự mong đợi, nền tảng Digital Connect với sự hiện diện của 6 sự kiện nổi bật hàng đầu ngành Công nghiệp đang vinh dự chào đón hơn 12,000 lượt đăng ký và tham dự.
  Giai đoạn 1 của Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect đã đi được một nửa chặn đường và vẫn còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đón bạn phía trước.

  🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
  📍 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  🛎 Lịch trình sự kiện:
  [10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
  [17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ----//---//----
  More than 12,000 attendees have join the show, how about you?

  💎 Out of expectation, Digital Connect with 6 leading engineering events is proud to welcome more than 12,000 attendees.
  Phase 1 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect is already half way through and there are still more exciting activities waiting for your participation.

  🗝 Log in to Connect NOW!
  📍 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📍 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  🛎 Programme Timeline
  [10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
  [17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking
  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  Hơn 12,000 người đã tham gia chương trình, còn bạn thì sao?
[English below]
💎 Vượt ngoài cả sự mong đợi, nền tảng Digital Connect với sự hiện diện của 6 sự kiện nổi bật hàng đầu ngành Công nghiệp đang vinh dự chào đón hơn 12,000 lượt đăng ký và tham dự.
Giai đoạn 1 của Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect đã đi được một nửa chặn đường và vẫn còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đón bạn phía trước.🗝 Đăng nhập để Kết nối ngay hôm nay!
📍 Đăng nhập ngay: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website🛎 Lịch trình sự kiện:
[10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
[17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệpChương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
----//---//----
More than 12,000 attendees have join the show, how about you?💎 Out of expectation, Digital Connect with 6 leading engineering events is proud to welcome more than 12,000 attendees.
Phase 1 Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect is already half way through and there are still more exciting activities waiting for your participation.🗝 Log in to Connect NOW!
📍 Log in now: https://digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
📍 Haven’t registered? Complete it via: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website🛎 Programme Timeline
[10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
[17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking
The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
*Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  4 weeks ago
  Mining Vietnam

  ✴️ Giai Đoạn 1: Cuộc Hẹn Trực Tuyến 1:1 Đã Chính Thức Bắt Đầu
  [English below]
  Đăng nhập ngay vào tài khoản của Quý vị để kết nối với các nhà cung ứng hàng đầu đến từ 6 sự kiện công nghiệp bao gồm: Mining & Construction Vietnam, Vietwater, MTA Vietnam, HVACR, INMEX, Electric & Power Vietnam/Renewable Energy Vietnam.
  🛎Lưu ý 2 khung giờ vàng của chương trinh để sắp xếp những cuộc họp chất lượng nhất:
  [10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
  [17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp

  📌 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📌 Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký với: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ----//---//----
  ✴️ The show is officially opened!
  Login your account now and start connecting with all qualified suppliers from 6 leading engineering events including: Mining & Construction Vietnam, Vietwater, MTA Vietnam, HVACR, INMEX, Electric & Power Vietnam/Renewable Energy Vietnam.
  🛎 Don’t forget our golden time frames to conducts all meeting appointments:
  [10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
  [17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking

  📌 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  📌 Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  4 weeks ago
  Mining Vietnam

  Kết nối với chúng tôi tại MiningVietnamConfex @ DigitalConnect l10–18.11.21
  [English below]

  📩 Hãy chắc chắn rằng quý vị đã đăng ký tham gia và nhận được link truy cập vào nền tảng Digital Connect. Hãy chuẩn bị cho một tuần thật bận rộn với các cuộc họp trực tuyến, thảo luận và các sự kiện bên lề, hội thảo chuyên đề về thị trường khai khoáng được trực tuyến và ghi hình. Cơ hội không còn nhiều, đăng ký ngay!
  🔔 Đăng ký ngay: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
  ℹ️ Thông tin chương trình: bit.ly/MNVH21_DigitalConnect

  📅 Lịch trình sự kiện:
  [10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
  [17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên

  ----//---//----
  Connect with us on MiningVietnamConfex @ DigitalConnect l 10-18.11.21

  📩 Make sure you’ve completed your registration and received your unique access link to Digital Connect. Be prepared for this busy week of connection, f2f meetings, interactive discussions, and series of Mining conference. There are only a few slots left, register now!
  🔔 Register now: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
  ℹ️ Programme’s details: bit.ly/MNVH21_DigitalConnect_EN [Vietnamese]

  📅 Programme Timeline
  [10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
  [17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  Kết nối với chúng tôi tại MiningVietnamConfex @ DigitalConnect l10–18.11.21
[English below]📩 Hãy chắc chắn rằng quý vị đã đăng ký tham gia và nhận được link truy cập vào nền tảng Digital Connect. Hãy chuẩn bị cho một tuần thật bận rộn với các cuộc họp trực tuyến, thảo luận và các sự kiện bên lề, hội thảo chuyên đề về thị trường khai khoáng được trực tuyến và ghi hình. Cơ hội không còn nhiều, đăng ký ngay!
🔔 Đăng ký ngay: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
ℹ️ Thông tin chương trình: https://bit.ly/MNVH21_DigitalConnect📅 Lịch trình sự kiện:
[10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
[17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp
Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
*Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên----//---//----
Connect with us on MiningVietnamConfex @ DigitalConnect l 10-18.11.21📩 Make sure you’ve completed your registration and received your unique access link to Digital Connect. Be prepared for this busy week of connection, f2f meetings, interactive discussions, and series of Mining conference. There are only a few slots left, register now!
🔔 Register now: https://bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
ℹ️ Programme’s details: https://bit.ly/MNVH21_DigitalConnect_EN [Vietnamese]
📅 Programme Timeline
[10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
[17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networkingThe programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
*Companies are arranged randomly to display.
#MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  1 month ago
  Mining Vietnam

  Đừng chần chừ nữa, Mở rộng Kết nối Doanh nghiệp Ngay Hôm nay!
  [English below]

  🌐 Hơn 200+ đơn vị cung ứng và hàng ngàn sản phẩm đang chờ đón bạn. Đăng nhập ngay tài khoản của bạn để cùng bắt nhịp với các sự kiện hàng đầu trong ngành Công nghiệp.

  📌 Tìm hiểu thêm các sản phẩm nổi bật tại chương trình.
  🔔 Đăng nhập ngay: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  ⁉️ Chưa có tài khoản tham gia? Đăng ký qua: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website


  📅 Lịch trình sự kiện:
  [10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
  [17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp


  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ----//---//----
  Don’t wait, Expand your business network today!

  🌐 More than 200+ suppliers are waiting for your connection. Log in to your account now to join with our leading engineering events.

  📌 Find out more products highlights at the show
  🔔 Log in now: digitalconnect.app.swapcard.com/event/mta-hvacr-inmex
  ⁉️ Haven’t registered? Complete it via: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website

  📅 Programme Timeline
  [10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
  [17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*
  *Companies are arranged randomly to display.

  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  1 month ago
  Mining Vietnam

  Làm thế nào để Đặt hẹn tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect?

  [English below]

  🌌 Mặc dù cùng với các sự kiện hàng đầu ngành Công nghiệp trên nền tảng Digital Connect, tuy nhiên, Mining Vietnam Confex 2021 sẽ được diễn ra với 2 giai đoạn tương ứng với 2 thời gian vàng để người dùng có thể đặt hẹn gồm:
  - Giai đoạn 1: 10 – 12 tháng 11
  - Giai đoạn 2: 17 – 18 tháng 11

  📌 Cùng tìm hiểu cách đặt hẹn qua video hướng dẫn bên dưới.
  Hệ thống đã mở, nhanh tay đăng ký tham gia chương trình ngay hôm nay!
  👉🏻 Đăng ký ngay: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
  👉🏻 Thông tin chương trình: bit.ly/MNVH21_DigitalConnect

  📅 Lịch trình sự kiện:
  [10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
  [17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, OFM TOP LINE và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  --------//-------//--------
  How to schedule a meeting at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect?

  🌌 Although housing with other leading engineering shows on Digital Connect, Mining Vietnam Confex 2021 consists of 2 phases with 2 golden time frames for users to connect with their potential partners including:
  - Phase 1: 10 – 12 Nov
  - Phase 2: 17 – 18 Nov

  📌 Let’s watch the video below to see how to successfully set up a meeting.
  The system has been opened, quickly register now to join our show!
  icon] Don’t have login account?
  👉🏻 Register now: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
  👉🏻 Programme’s details: bit.ly/MNVH21_DigitalConnect_EN

  📅 Programme Timeline
  [10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
  [17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM, OFM TOP LINE and more who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  1 month ago
  Mining Vietnam

  Hãy cùng Khám phá & Kết nối tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect l 03-09.11.2021
  [English below]

  📲 Để đảm bảo người dùng có đủ thời gian để tìm kiếm và kết nối cùng các đơn vị chất lượng nhất, hệ thống của Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect cho phép người dùng truy cập trước 7 ngày chương trình diễn ra (10-18/11).
  Hãy đăng nhập tài khoản của quý vị để cùng trải nghiệm nền tảng Digital Connect, các đơn vị cung ứng đến từ 6 sự kiện công nghiệp hàng đầu đang chờ được kết nối cùng quý vị đấy!
  ⁉️ Chưa có link đăng nhập?
  👉🏻 Đăng ký ngay: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
  👉🏻 Thông tin chương trình: bit.ly/MNVH21_DigitalConnect

  📅 Lịch trình sự kiện:
  [10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
  [17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect.
  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  --------//-------//--------
  Let’s Explore & Connect on Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect l 03-09.11.2021

  📲 To ensure participants have enough time to source and connect with qualified buyers/suppliers, Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect provides access 7 days prior to the event dates (10-18/11).
  Log in to your account to start your sourcing journey today! Our most potential suppliers from 6 leading engineering events are waiting for you to connect.
  ⁉️ Don’t have login account?
  👉🏻Register now: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
  👉🏻 Programme’s details: bit.ly/MNVH21_DigitalConnect_EN

  📅 Programme Timeline
  [10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
  [17-18.11] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking
  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.
  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  1 month ago
  Mining Vietnam

  Tuần Cuối Để Đăng Ký Tham Gia Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect
  [English below]

  🛎 Chỉ còn vài ngày nữa là Cổng đăng ký tham gia chương trình Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect l 10-18 tháng 11 sẽ chính thức đóng lại.
  Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ góp mặt, hòa nhịp cùng 6 sự kiện ngành công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và Chương trình hội thảo chuyên sâu dành riêng cho thị trường khai khoáng và xây dựng.

  💥 Cùng khám phá các sản phẩm nổi bật sẽ có mặt tại chương trình ngay bên dưới!
  Link đăng ký: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
  Chi tiết chương trình tại: bit.ly/MNVH21_DC_VirtualConfex

  Lịch trình sự kiện:
  [10 - 12/11] Giai đoạn 1: Cuộc hẹn trực tuyến 1:1
  [17 - 18/11] Giai đoạn 2: Hội thảo trực tuyến Mining Confex & Kết nối doanh nghiệp

  Chương trình được vinh hạnh đón nhận tài trợ từ: CÔNG TY TNHH HAMAKYU, CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG, CÔNG TY TNHH SEALTECH VIỆT NAM, TSURUMI PUMP VIETNAM, CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT, FUCHS VIỆT NAM, và cũng các đơn vị cung ứng sáng giá nhất sẽ có mặt tại Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect

  *Thứ tự các đơn vị được sắp xếp ngẫu nhiên
  ---------//-------//--------
  Last week of registration for Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect

  🛎 Only a few days left that Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect l 10-18 November registration portal will be officially closed.
  Make sure you do not miss out this opportunity to join, reunite with 6 leading engineering events and our special, virtual Mining Vietnam Confex which is dedicated for mining & constructions industry.

  💥 Check out our highlighted products which will be virtual displayed at the show right below!
  Join us now: bit.ly/MNVH21_DC_Register_Website
  Conference’s detail: bit.ly/MNVH21_DC_VirtualConfex_EN

  Programme Timeline
  [10-12.11] Phase 1: Virtual Mining 1:1
  [17-18.11 ] Phase 2: Virtual Mining Confex & networking

  The programme is honored to get sponsors from HAMAKYU COMPANY LTD, DRAEGER VIETNAM, INDOCHINA GEOTECHNICS, SEALTECH VIETNAM, FUCHS VIETNAM who are also our most potential suppliers at Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect*

  *Companies are arranged randomly to display.

  #MiningVietnamConfex #VirtualMiningConfex #Hoithaotructuyen #Khaikhoang #VirtualConference
  ...

  Load more