Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh sách khách sạn chính thức

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị tham gia triển lãm Mining Vietnam 2024, Ban tổ chức giới thiệu danh sách các khách sạn gần khu vực triển lãm và trung tâm Tp. Hà Nội để khách tham dự cân nhắc. Tìm hiểu danh sách bên dưới và gửi Phiếu đặt phòng trực tiếp cho người phụ trách tại khách sạn quý vị mong muốn.

 

STT Tên khách sạn Địa chỉ Thông tin liên hệ
1 MAY DE VILLE TRENDY HOTEL & SPA 24 Han Thuyen, Hai Ba Trung, Ha Noi Vũ Mai Hoa (Mrs.) | Director of Sales
[email protected]
T: +84 24 3933 5688
M: +84 904 646 602  (Zalo/Whatsap)
2 MAY DE VILLE TRENDY HOTEL & SPA 43-45-47 Gia Ngu, Hoan Kiem, Hanoi Vũ Mai Hoa (Mrs.) | Director of Sales
[email protected]
T: +84 24 3933 5688
M: +84 904 646 602  (Zalo/Whatsap)
3 TIRANT HOTEL HANOI & ALLURE HOTEL HANOI   36-38-40 Gia Ngu Str, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Viet Nam  Ms. Huong Tran | Cluster Director of Sales
[email protected]
Tel:   (+84-24) 6269 8899 – 6265 5999
Fax: (+84-24) 6266 5888
Mobile: (+84) (0) 904 867227
Hotline: (+84) (0) 8 3766 5555
4 La Casa Hanoi Hotel  17 Pham Dinh Ho Str. I Hai Ba Trung Dist. I Hanoi I Vietnam Hoang Thanh Huong (Ms.) I Sales Manager
[email protected] 
Tel: +84 (024) 33 335 656
Fax: +84 (024) 66 530 530
Mob: +84 981121610 
5 Meritel HN  153 P. Hàng Bông, Ward, Hoàn Kiếm, Hà Nội  Cu Thi Quynh Huong – Dory (Ms.)  | Reservation Agent
[email protected]
Mob: +84 (0) 97 736 2218
Hotline: (+84) 24 3719 9222
6 Mercure Hanoi La Gare No 9 Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa Ward, Hà Nội (Ms.) Dao Tra Mi – Camellia | Sales Manager
[email protected]
Hotline: +84 24 3211 5757
M: +84 (0) 936 752 250
Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY