Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Thừa Thiên Huế chuẩn bị đấu giá nhiều mỏ khoáng sản

01/11/2023

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2023 trên địa bàn….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đã ký ban hành Quyết định số 2527/QĐ – UBND ngày 25/10 vừa qua, phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc khu vực mỏ được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 04/5/2022 và Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 05/9/2023.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh thành lập và các cơ quan liên quan căn cứ tiền đặt trước, bước giá được phê duyệt để thực hiện phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Quyết định số 2527/QĐ – UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2023, có 2 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản gồm: Mỏ đất làm vật liệu san lấp và đất sét làm gạch ngói tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu (huyện Phong Điền), với diện tích 10ha. Trữ lượng đã được phê duyệt đất sét gạch ngói 780.774m3 và đất làm vật liệu san lấp 120.140m3, giá khởi điểm 5.230.371.000 đồng. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Gích Dương, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) với diện tích 17,94ha. Trữ lượng đã được phê duyệt 4.846.100m3, với giá khởi điểm trên 4.546.723.000 đồng.

Khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản như: Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu (huyện Phong Điền) với diện tích 24,60ha. Tài nguyên dự báo 4.500.000m3 (cosd dự kiến +35m), giá khởi điểm tạm tính 4.231.845.000 đồng. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 1, xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy) có diện tích 47,80ha. Tài nguyên dự báo 6.200.000m3 (cosd dự kiến +30m), giá khởi điểm tạm tính 5.830.542.000 đồng. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 2, xã Phú Sơn và phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) có diện tích 27,50ha. Tài nguyên dự báo 1.800.000m3 (cosd dự kiến +30m) và giá khởi điểm tạm tính 1.692.738.000 đồng.

Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 1, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) có diện tích 23,50ha. Tài nguyên dự báo 4.700.000m3 (cosd dự kiến +45m) và giá khởi điểm tạm tính 4.419.927.000 đồng. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 2, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) có diện tích 25,10ha. Tài nguyên dự báo 3.200.000m3 (cosd dự kiến +45m) và giá khởi điểm tạm tính 3.009.312.000 đồng.

Trước đó, tháng 7/2023, Thừa Thiên Huế đã thông báo về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2023, gồm 2 mỏ đất làm vật liệu san lấp và 2 mỏ đất sét làm gạch ngói. Theo địa phương những mỏ này thời điểm đó chưa có kết quả thăm dò khoáng sản nhưng có tài nguyên dự báo.

Liên quan đến các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thời gian qua, với việc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, triển khai nhiều chính sách phát triển hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng chế biến sâu, tận dụng tối đa công dụng, tiết kiệm tối đa tài nguyên khoáng sản; khai thác gắn với bảo vệ môi trường… đã phát huy mạnh mẽ giá trị tài nguyên, tăng hiệu quả đóng góp phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Nguồn: vneconomy.vn

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

30/11/2023
Nhật muốn hợp tác với Việt Nam sản xuất chip bán dẫn, đất hiếm
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản muốn Việt –...
30/11/2023
Giá thép trong nước tăng mạnh
Giá thép hôm nay ngày 24/11/2023: Một số thương hiệu thép trong nước điều...
01/11/2023
Nghệ An hoạch định phát triển “vật liệu xanh” trong ngành xây dựng
Một trong những mục tiêu chính của chiến lược phát triển vật liệu xây...
01/11/2023
Thừa Thiên Huế chuẩn bị đấu giá nhiều mỏ khoáng sản
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt...
26/10/2023
Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản: Mở ra không gian phát triển mới
Việc ban hành 3 quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản có ý...
26/10/2023
“Việt Nam sẽ là đối tác quan trọng trong thị trường đất hiếm”
Đó là nhận định của Nhà kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Emily Blanchard...
26/10/2023
Việt Nam sẽ thu hút dòng vốn FDI nhờ lợi thế về trữ lượng đất hiếm
Việc duy trì sự gia tăng trong số lượng dự án cũng cho thấy các doanh nghiệp...
18/10/2023
Doanh nghiệp Việt Nam tìm đối tác Australia vận hành mỏ đất hiếm
Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam (VTRE) có kế hoạch hợp tác với Công ty...
10/10/2023
MỎ QUẶNG HIẾM LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM SẮP MỞ CỬA
Người đàn ông chỉ vào khu vực mỏ quặng hiếm Đồng Pao ở tỉnh Lai Châu,...
29/09/2023
Báo cáo về niken sulfide của công ty Blackstone Minerals tại mỏ miền bắc Việt Nam đã được phê duyệt
Việt Nam đã phê duyệt báo cáo khai thác và dự trữ cho mỏ niken Tạ Khoa ở...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY