Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Việt Nam hướng đến việc tăng sản lượng khoáng sản quý hiếm thô lên 2 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030.

14/08/2023
Đèo Ô Quy Hồ được nhìn thấy tại tỉnh Lai Châu ở phía bắc Việt Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2015. Ô Quy Hồ là một trong bốn ngã rẽ ở Việt Nam nối tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu.

Việt Nam hướng đến việc nâng sản xuất khoáng sản quý hiếm lên 2,02 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030, theo kế hoạch của chính phủ được Reuters đánh giá, nhằm khai thác một trong những nguồn tài nguyên lớn nhất thế giới về các kim loại công nghiệp chính.

Quốc gia Đông Nam Á này có dự trữ khoáng sản quý hiếm lớn thứ hai trên thế giới – ước tính khoảng 22 triệu tấn – chỉ sau Trung Quốc, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Sản lượng khoáng sản quý hiếm của nước này đã tăng lên 4.300 tấn trong năm ngoái từ 400 tấn vào năm 2021, theo USGS.

Sản lượng cao hơn sẽ được hỗ trợ bởi việc khai thác từ chín mỏ ở các tỉnh phía bắc Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái, theo kế hoạch được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký kết vào ngày 18 tháng 7.

Việt Nam sẽ phát triển ba đến bốn mỏ mới sau năm 2030, với mục tiêu nâng sản lượng khoáng sản quý hiếm thô lên 2,11 triệu tấn vào năm 2050, tài liệu cho biết.

“Mục tiêu của kế hoạch là để quốc gia phát triển một ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản quý hiếm được đồng bộ và bền vững,”

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ xem xét xuất khẩu một phần sản lượng đã được chế biến. Chỉ các công ty khai thác có công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường mới được cấp phép khai thác và chế biến, tài liệu cho biết mà không nêu rõ thêm.

Khoáng sản quý hiếm là một nhóm các nguyên tố có ứng dụng trong sản xuất điện tử và pin, khiến chúng trở nên quan trọng cho sự chuyển đổi toàn cầu về nguồn năng lượng sạch hơn và trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngoài việc khai thác, quốc gia cũng cho biết sẽ tìm kiếm đầu tư vào các cơ sở chế biến khoáng sản quý hiếm, với mục tiêu sản xuất hàng năm từ 20.000 đến 60.000 tấn oxit khoáng sản quý hiếm (REO) vào năm 2030.

Kế hoạch mục tiêu nâng sản lượng REO hàng năm lên từ 40.000 đến 80.000 tấn vào năm 2050.

Nguồn: Reuters

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

29/09/2023
Báo cáo về niken sulfide của công ty Blackstone Minerals tại mỏ miền bắc Việt Nam đã được phê duyệt
Việt Nam đã phê duyệt báo cáo khai thác và dự trữ cho mỏ niken Tạ Khoa ở...
05/09/2023
Ứng dụng bê tông EPS trong các công trình xây dựng
Bê tông EPS là vật liệu không nung đang được nghiên cứu, có tính ứng dụng...
05/09/2023
Ứng dụng vật liệu nhẹ cho Công trình xanh
Hội đồng Công trình xanh thế giới (WGBC) công nhận Công trình xanh là công...
25/08/2023
Các hãng nam châm đất hiếm chuyển hướng sang Việt Nam trước hàng rào Trung Quốc
Công nhân vận chuyển đất có chứa các nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu...
14/08/2023
Việt Nam hướng đến việc tăng sản lượng khoáng sản quý hiếm thô lên 2 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030.
Đèo Ô Quy Hồ được nhìn thấy tại tỉnh Lai Châu ở phía bắc Việt Nam, ngày...
30/07/2023
Các doanh nghiệp than đạt lợi nhuận cao trong quý 2
Hình ảnh khai thác than tại Quảng Ninh Các doanh nghiệp than Việt Nam khởi sắc...
21/07/2023
XUẤT KHẨU THÉP TĂNG ĐỘT BIẾN HƠN 12.000% CHỈ TRONG 1 THÁNG
Singapore đã chi hơn 39 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong...
26/04/2023
Tổng quan ngành Khai thác đất hiếm tại Việt Nam
Đứng thứ ba trên thế giới về tiềm năng khai thác đất hiếm, Việt Nam có...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY