Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Các doanh nghiệp than đạt lợi nhuận cao trong quý 2

30/07/2023
Hình ảnh khai thác than tại Quảng Ninh

Các doanh nghiệp than Việt Nam khởi sắc trong quý II nhờ nhu cầu cao về nguồn nguyên liệu cho nhiệt điện. 

CTCP Than Đèo Nai (TDN) báo lãi 15,6 tỷ đồng trong quý II/2023, gấp 38 lần con số hơn 400 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Sáu tháng đầu năm 2023, công ty đạt lợi nhuận 26,4 tỷ đồng, tăng 20,1 tỷ đồng so với năm 2022. 

Nguyên nhân chính là do giá nhiên liệu giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022 và chi phí sản xuất của công ty giảm dẫn đến lợi nhuận cao hơn.

Than Đèo Nai là doanh nghiệp khai thác, tận thu than cứng, than non và hỗ trợ khai thác quặng, khoảng 65% vốn đầu tư là của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Than Hà Tu (THT) đạt lợi nhuận sau thuế quý 2 là 28,04 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7 nghìn tỷ đồng so với năm 2022. 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận đạt 44 tỷ đồng.

Nguồn: VnExpress

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

03/04/2024
HỘI THẢO: TIỀM NĂNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG PHI TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM
Ngày: 26.04.2024. Thời gian: 8:30 – 11:40. Địa điểm: Phòng hội thảo,...
06/03/2024
HỘI THẢO: KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC
Ngày: 24.04.2024 Thời gian: 13:30 – 17:00 Địa điểm: Seminar room 3rd...
30/01/2024
Sở hữu trữ lượng đất hiếm khổng lồ, Việt Nam có lợi thế lớn để trở thành công xưởng thế giới
Đất nước hình chữ S đang tham vọng trở thành công xưởng sản xuất đất...
30/01/2024
Việt Nam-Mỹ xúc tiến hợp tác về chất bán dẫn, đất hiếm
Tại cuộc gặp cộng đồng doanh nghiệp Mỹ ở TP.HCM, ông Jose W. Fernandez, Thứ...
30/01/2024
Phát hiện mới 489 điểm khoáng sản, đất hiếm “có triển vọng”
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã phát hiện mới 489 điểm khoáng sản...
30/01/2024
Xanh hơn trong khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm...
13/12/2023
Phát huy thế mạnh nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Đồng Nai là tỉnh có thế mạnh về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông...
13/12/2023
Tiềm năng đất hiếm Việt Nam: Cơ hội đàm phán, “tìm bạn” hợp tác
Không nên quá hào hứng, cũng không nên quá bi quan trong việc biến tiềm năng...
13/12/2023
Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường chia sẻ, phối hợp trong lĩnh vực khoáng hoá carbon
Ngày 5/12, Diễn Đàn Doanh Nghiệp Hàng Đầu về Khoáng Hóa Carbon Việt Nam –...
30/11/2023
Nhật muốn hợp tác với Việt Nam sản xuất chip bán dẫn, đất hiếm
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản muốn Việt –...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY