Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Các doanh nghiệp than đạt lợi nhuận cao trong quý 2

30/07/2023
Hình ảnh khai thác than tại Quảng Ninh

Các doanh nghiệp than Việt Nam khởi sắc trong quý II nhờ nhu cầu cao về nguồn nguyên liệu cho nhiệt điện. 

CTCP Than Đèo Nai (TDN) báo lãi 15,6 tỷ đồng trong quý II/2023, gấp 38 lần con số hơn 400 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Sáu tháng đầu năm 2023, công ty đạt lợi nhuận 26,4 tỷ đồng, tăng 20,1 tỷ đồng so với năm 2022. 

Nguyên nhân chính là do giá nhiên liệu giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022 và chi phí sản xuất của công ty giảm dẫn đến lợi nhuận cao hơn.

Than Đèo Nai là doanh nghiệp khai thác, tận thu than cứng, than non và hỗ trợ khai thác quặng, khoảng 65% vốn đầu tư là của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Than Hà Tu (THT) đạt lợi nhuận sau thuế quý 2 là 28,04 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7 nghìn tỷ đồng so với năm 2022. 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận đạt 44 tỷ đồng.

Nguồn: VnExpress

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

29/09/2023
Báo cáo về niken sulfide của công ty Blackstone Minerals tại mỏ miền bắc Việt Nam đã được phê duyệt
Việt Nam đã phê duyệt báo cáo khai thác và dự trữ cho mỏ niken Tạ Khoa ở...
05/09/2023
Ứng dụng bê tông EPS trong các công trình xây dựng
Bê tông EPS là vật liệu không nung đang được nghiên cứu, có tính ứng dụng...
05/09/2023
Ứng dụng vật liệu nhẹ cho Công trình xanh
Hội đồng Công trình xanh thế giới (WGBC) công nhận Công trình xanh là công...
25/08/2023
Các hãng nam châm đất hiếm chuyển hướng sang Việt Nam trước hàng rào Trung Quốc
Công nhân vận chuyển đất có chứa các nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu...
14/08/2023
Việt Nam hướng đến việc tăng sản lượng khoáng sản quý hiếm thô lên 2 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030.
Đèo Ô Quy Hồ được nhìn thấy tại tỉnh Lai Châu ở phía bắc Việt Nam, ngày...
30/07/2023
Các doanh nghiệp than đạt lợi nhuận cao trong quý 2
Hình ảnh khai thác than tại Quảng Ninh Các doanh nghiệp than Việt Nam khởi sắc...
21/07/2023
XUẤT KHẨU THÉP TĂNG ĐỘT BIẾN HƠN 12.000% CHỈ TRONG 1 THÁNG
Singapore đã chi hơn 39 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong...
26/04/2023
Tổng quan ngành Khai thác đất hiếm tại Việt Nam
Đứng thứ ba trên thế giới về tiềm năng khai thác đất hiếm, Việt Nam có...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY