Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Xây dựng chiến lược quản lý khai thác khoáng sản giai đoạn mới

28/11/2022

Dựa trên những hạn chế vì các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đưa những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho định hướng chiến lược khoáng sản, công nghiệp khai khoáng trong giai đoạn mới.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (ĐC&KS) đã hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 2427) và đưa vào nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bộ TN&MT đã gửi lấy ý kiến của 9 Bộ, ngành liên quan và 63 tỉnh, TP.

Đồng thời, Tổng cục ĐC&KS cũng tiếp thu ý kiến, soạn thảo dự thảo Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; các địa phương về Dự thảo. Dựa trên sự đánh giá những tồn tại, hạn chế vì nguyên nhân khách quan, chủ quan có tác động trực tiếp tới thực hiện Chiến lược khoáng sản 2427. Từ đó, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho định hướng chiến lược khoáng sản, công nghiệp khai khoáng trong giai đoạn mới.

Hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh: monre.gov.vn

Theo đó, Dự thảo được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Mục tiêu tổng quát của Dự thảo là hoàn thành lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền; hoàn thành công tác điều tra địa chất khoáng sản biển tỷ lệ 1:500.000 vùng nước sâu; đánh giá làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản phục vụ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng và dự trữ quốc gia; đẩy mạnh điều tra, đánh giá, cung cấp thông tin, dữ liệu tin cậy về các điều kiện địa chất khác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, thăm dò đáp ứng nhu cầu khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2050 đối với một số loại khoáng sản cụ thể; cân đối giữa khai thác với dự trữ khoáng sản quốc gia đối với một số khoáng sản quan trọng, quy mô lớn làm cơ sở phát triển bền vững kinh tế – xã hội.

Mặt khác, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản; đầu tư công nghệ thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đạt trình độ các nước tiên tiến khu vực châu Á và các nước phát triển, hình thành công nghiệp khai khoáng tiên tiến, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0” trước năm 2050.

5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường nguồn lực thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, nâng cao chất lượng, giảm thiểu rủi ro, hạn chế các dự án đầu tư, khai thác, chế biến khoáng sản và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đồng thời, đề cập đến các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu cụ thể, định hướng phát triển về địa chất, về khoáng sản và về công nghiệp khai khoáng

Tổng cục ĐC&KS Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về Dự thảo này. Chủ yếu là các kiến nghị có ý nghĩa đóng góp cho 5 mục tiêu cụ thể đã được đưa ra. Tổng cục đã tiếp thu các ý kiến này và đang khẩn trương hoàn thiện Dự thảo.

Trong khi chờ lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Bộ đã giao Tổng cục tổ chức hai hội thảo để lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan cho các dự thảo; hoàn thành Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược để trình Bộ TN&MT phê duyệt. Sau đó, Bộ TN&MT tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình, dự thảo Chiến lược mới, hoàn thiện hồ sơ để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: kinhtedothi.

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

29/03/2023
Ngành than duy trì ổn định nhịp độ sản xuất
Năm nay, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đặt mục tiêu sản...
29/03/2023
Tỉnh có mỏ vàng lớn nhất Việt Nam
Mỏ vàng lớn nhất Việt Nam nằm ở một tỉnh ven biển thuộc vùng Nam Trung...
29/03/2023
Giá thép liên tục tăng, cơ hội phục hồi cho ngành thép
Theo các chuyên gia, có một số tín hiệu khả quan đã dần xuất hiện đối với...
29/03/2023
Nhiều cơ hội phát triển ngành thép phục vụ công nghiệp chế biến, chế tạo
Theo dự báo của Bộ Công Thương, tổng nhu cầu thị trường các ngành chế tạo...
29/03/2023
Xuất khẩu sắt thép sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng bất ngờ hơn 500 lần
Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một thị trường tiềm năng mới cho hoạt động xuất...
27/03/2023
Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia (NECC)
Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia (gọi tắt là NECC) được...
09/03/2023
Mỏ kim loại Việt Nam có trữ lượng đứng thứ 3 thế giới
Mỏ kim loại Việt Nam có trữ lượng đứng thứ 3 thế giới tập trung chủ yếu...
27/02/2023
Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực năng lượng, mỏ và khoáng sản
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và...
15/02/2023
Ngành than nhân rộng mô hình tiết kiệm điện
Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện tập trung các...
13/02/2023
Thép 4 lần tăng giá trong 1 tháng qua, triển vọng thị trường sẽ ra sao?
Kinh tế toàn cầu trong năm 2023 tiếp tục đối diện với nhiều ẩn số, sẽ...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY