Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Phát triển công nghiệp khoáng sản theo quy hoạch chung của quốc gia

29/07/2022

Ngành công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia.

Ngày 28/7/2022, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021, tầm nhìn đến năm 2050 trong quá trình thẩm định Quy hoạch. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chủ trì Hội nghị.

Triển khai Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương đã triển khai lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch khoáng sản). Ngày 31/12/2021, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 8710/TTr-BCT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch khoáng sản.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 502/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch khoáng sản, trong đó giao Bộ Công Thương là Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định Quy hoạch.

Phát triển công tác khai thác, chế biến khoáng sản một cách hệ thống

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận định: Nhu cầu về các loại khoáng sản của thị trường trong và ngoài nước là rất lớn và ngày càng tăng, do đó cần phát triển các công tác thăm dò, khai thác, chế biến các khoáng sản này một cách có hệ thống phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là yêu cầu cấp bách vì ngành khai khoáng, chế biến quặng là ngành công nghiệp nền tảng, cung cấp nguyên vật liệu quan trọng không thể thiếu để phát triển các ngành công nghiệp khác (ngành điện, hoá chất, chế tạo máy, giao thông vận tải, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp xây dựng…). Đồng thời phát triển mạnh khai thác, chế biến, luyện quặng còn tạo việc làm cho hàng vạn người lao động, thúc đẩy sự phát triển của nhiều vùng dân cư về văn hoá, xã hội, đời sống, góp phần xoá đói giảm nghèo, dịch chuyển cơ cấu sản xuất…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: Công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng của quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản

“Do đó, ngành công nghiệp khoáng sản cần phải phát triển có định hướng và theo quy hoạch chung của quốc gia”, Thứ trưởng nhấn mạnh và cho rằng, công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng của quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, là cơ sở để cấp phép hoạt động khoáng sản, đẩy mạnh việc khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với tiềm năng của từng loại khoáng sản, từng giai đoạn phát triển của đất nước trong xu thế hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo phát triển khoáng sản hiệu quả và bền vững.

Quan điểm phát triển và mục tiêu cụ thể

Theo Bộ Công Thương, trước đây các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến đối với từng loại khoáng sản đã được lập riêng rẽ, nên các quy hoạch này thiếu gắn kết, không tạo ra được một bức tranh chung cân đối và hài hòa về các mục tiêu mà chiến lược khoáng sản quốc gia đã đề ra.

Do vậy, việc xây dựng một Quy hoạch tổng thể về ngành khoáng sản với 5 quan điểm và mục tiêu phát triển cụ thể của từng loại khoáng sản đã được đưa vào dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Quy hoạch khoáng sản để khắc phục các tồn tại của các Quy hoạch trước đây.

Trong đó, dự thảo Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ nêu cụ thể, công tác quy hoạch phải phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản. Quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển hạ tầng có liên quan.

Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; phát triển các dự án khai thác, chế biến theo mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên…

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch khoáng sản nhằm làm rõ một số nội dung: (i) Sự phù hợp với Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt và quy trình lập quy hoạch; (ii) Đánh giá hiện trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nhóm/loại khoáng sản, tình hình thực hiện các quy hoạch khoáng sản thời kỳ trước; (iii) Quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nhóm/loại khoáng sản trong kỳ quy hoạch; (iv) Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động khoáng sản; (v) Các vấn đề về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (DMC) của quy hoạch.

Tại Hội thảo, dự thảo Quy hoạch khoáng sản đã nhận được sự đóng góp từ các thành viên Hội đồng thẩm định, các tổ chức, doanh nghiệp cũng như ý kiến từ các chuyên gia phản biện.

Hội thảo không chỉ đánh giá về Quy hoạch khoáng sản theo các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao mà còn đưa ra các đánh giá các nội dung, định hướng, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, góp ý tại Hội thảo, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch theo quy định.

Nguồn: tapchicongthuong.

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

29/03/2023
Nhiều cơ hội phát triển ngành thép phục vụ công nghiệp chế biến, chế tạo
Theo dự báo của Bộ Công Thương, tổng nhu cầu thị trường các ngành chế tạo...
17/02/2023
Hướng đi mới trong phát triển kinh tế tuần hoàn
Theo đánh giá của ngành Than, trung bình mỗi năm, khối lượng đổ thải trên...
27/09/2022
CHƯƠNG TRÌNH HỌP BÁO KHAI MẠC & BÁO CHÍ THAM QUAN SỰ KIỆN
Thời gian: 8:30 – 10:00 Ngày: 04.10.2022 Địa điểm: Phòng hội thảo,...
15/08/2022
Việt Nam tăng tốc nhập khẩu than khi nhu cầu đạt đỉnh vào 2030
Để đáp ứng nhu cầu than phục vụ sản xuất, dự kiến Việt Nam sẽ phải...
09/08/2022
Việt Nam nằm trong danh sách tăng trưởng kinh tế nhanh nhất
Theo nhận định của nhiều tờ báo quốc tế trong tuần qua, Việt Nam sẽ nằm...
29/07/2022
Phát triển công nghiệp khoáng sản theo quy hoạch chung của quốc gia
Ngành công nghiệp khoáng sản cần phát triển có định hướng và theo quy hoạch...
26/07/2022
Ngành than sôi động khi thế giới khát năng lượng
Nhiều quốc gia đang chuyển sang sử dụng than đá khi tình trạng thiếu khí đốt...
19/07/2022
Kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thép sẽ tăng từ 5 – 10%
Các chuyên gia của VnDirect kỳ vọng việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ...
15/07/2022
Xuất khẩu sắt thép đạt 5,12 tỷ USD.
Số liệu về xuất khẩu sắt thép nửa đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê...
13/07/2022
Việt Nam có thể xuất khẩu công nghiệp xây dựng
Nhiều tập đoàn xây dựng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản sau Covid-19 đã phải...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY