Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Quảng Ninh: Đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế

16/06/2022

Quảng Ninh được đánh giá là trung tâm sản xuất than, điện lớn nhất của cả nước. Than và điện là 2 ngành kinh tế đóng vai trò trụ cột trong sự phát triển của nền kinh tế tỉnh, tạo động lực tăng trưởng cho các ngành kinh tế khác. Để đảm bảo cung ứng than cho sản xuất điện phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tăng cường phối hợp với ngành than, điện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững…

Khai trường sản xuất than Công ty CP Than Đèo Nai.

2 trụ cột chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thời gian qua, Quảng Ninh nằm trong tốp các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất cả nước. Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 9,2%; giai đoạn 2016-2020 đạt 10,7% (cao hơn so với bình quân chung cả nước). Đặc biệt, năm 2021 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh đã giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, thực hiện thành công mục tiêu kép. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,28%, đứng thứ 2 toàn quốc. Với tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, an ninh năng lượng (than và điện) được coi là những trụ cột quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế của tỉnh.

Năm 2021, ngành công nghiệp đã đóng góp khoảng 5,64/10,28 điểm % GRDP với tỷ trọng chiếm 45,9% GRDP toàn tỉnh (tăng 13,12% so với năm 2020). Trong đó, 2 lĩnh vực trụ cột của tỉnh là than và điện đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Cụ thể, ngành khai khoáng có cơ cấu kinh tế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế của tỉnh (chiếm 16,9%) và đóng góp 1,58 điểm % trong tốc độ tăng GRDP.

Năm 2021, sản lượng than sạch sản xuất đạt hơn 47,8 triệu tấn, tăng 6,6% so với năm 2020. Sản lượng than tồn kho giảm từ 15,7 triệu tấn (năm 2020) xuống còn 7,4 triệu tấn (năm 2021). Đóng góp của ngành than trong thu ngân sách nội địa của tỉnh chiếm 36%.

Hoạt động sàng tuyển, chế biến than tại Phân xưởng Sàng tuyển than 2 (Công ty Tuyển than Cửa Ông).

Thực tế Quảng Ninh là địa phương có trữ lượng than lớn nhất cả nước. Theo Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, trữ lượng và tài nguyên than huy động của Quảng Ninh có khoảng 3,05 tỷ tấn. Mặc dù vậy, hiện nay hoạt động khai thác than ngày càng gặp nhiều khó khăn do diện khai thác than lộ thiên đã giảm và chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong cơ cấu ngành than theo diện. Điều này đặt ra yêu cầu tất yếu để đảm bảo hoạt động sản xuất tiếp tục được duy trì ổn định cần tập trung mở rộng hoạt động khai thác hầm lò.

Xác định được mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, lâu dài, Quảng Ninh đã từng bước lập kế hoạch cùng với các đơn vị ngành than đưa ra lộ trình hợp lý để đóng cửa những mỏ than lộ thiên và chuyển hẳn sang khai thác hầm lò. Bên cạnh đó, ngành than tích cực đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động khai thác than hầm lò.

Việc làm này không gây tác động nhiều đến phát triển kinh tế, mà mở ra phương thức mới với phương châm chuyển dịch phát triển kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, hướng tới phát triển những thành phố du lịch không còn khói, bụi. Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu khai thác theo diện như trên đòi hỏi ngành than tiếp tục phải đầu tư lớn, đồng bộ mới có thể duy trì được tăng trưởng theo kế hoạch đặt ra của ngành và của tỉnh.

Đối với ngành điện, năm 2021 cơ cấu kinh tế chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong nền kinh tế của tỉnh (chiếm 16,6%), tăng 4,84% so với năm 2020, đóng góp 0,69 điểm % trong tốc độ tăng GRDP. Theo Quy hoạch điện VII, Quảng Ninh được quy hoạch phát triển 11 nhà máy điện/tổng công suất là 10.880MW, trong đó có 9.380MW điện than và 1.500MW điện khí. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 8 nhà máy điện đang hoạt động với tổng công suất 5.643,6MW (7 nhà máy nhiệt điện than/công suất 5.640MW và 1 nhà máy thủy điện công suất 3,6MW).

Hằng năm, các nhà máy điện đã phát lên hệ thống lưới điện quốc gia từ 35-38 tỷ kWh, đóng góp cho NSNN trên 1.000 tỷ đồng và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển của đất nước.

Tổng khối lượng than của TKV cấp cho các nhà máy nhiệt điện trong quý II/2022 là 5,1 triệu tấn. Trong ảnh: Bốc rót than tại cảng Bến Cân (Công ty Kho vận Đá Bạc).

Năm 2022, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Do đó, nhu cầu về năng lượng phục vụ toàn nền kinh tế trên địa bàn tỉnh có sự gia tăng lớn. Nhu cầu năng lượng tăng cao trong khi giá nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là giá than tăng cao gây khó khăn cho việc sản xuất điện. Điều này đặt ra bài toán hỗ trợ cho ngành than và ngành điện tăng cường hoạt động sản xuất tối đa công suất, đảm bảo cung cấp đủ sản lượng điện ổn định phục vụ an toàn cho phát triển KT-XH.

Cam kết không thiếu than cho sản xuất điện

Bước vào năm 2022, nhu cầu than tiêu thụ trong nước tăng rất cao, nhất là than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Theo số liệu báo cáo của các nhà máy nhiệt điện, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc, nhu cầu than cấp cho 7 nhà máy nhiệt điện than trên địa bàn tỉnh là 18,66 triệu tấn (trong đó TKV cung ứng 16,26 triệu tấn, Tổng Công ty Đông Bắc 1,7 triệu tấn và than mua ngoài là 0,7 triệu tấn). Trong khi đó, điều kiện sản xuất của các đơn vị thuộc TKV gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thiếu hụt lao động, giá một số nguyên vật liệu tăng.

Theo dõi vận hành kỹ thuật tại Phòng Điều khiển trung tâm (Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả).

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV, cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, nhu cầu sản xuất than tăng mạnh, Tập đoàn đã có nhiều giải pháp thu hút nguồn nhân lực, phát động phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng khai thác và hướng đến mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Nhận thức rõ tầm quan trọng của cung cấp than cho sản xuất điện để đảm bảo phát triển kinh tế của đất nước, TKV đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình và cam kết sẽ cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong năm 2022, đặc biệt là trong những tháng cao điểm mùa nắng nóng.

Các đơn vị thành viên nâng cao tính chủ động, linh hoạt xây dựng phương án, kịch bản sản xuất, kinh doanh theo tuần, tháng và quý phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả; vận động công nhân làm thêm ca, thêm giờ, nhằm nâng cao năng suất, tăng sản lượng, phấn đấu hoàn thành và vượt từ 5-8% kế hoạch sản xuất từng tháng và hơn 25% kế hoạch của quý.

Trước những khó khăn về cung cấp than trong thời gian qua, ngày 23/4/2022, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và TKV đã họp trao đổi nội dung hợp tác, ký biên bản phối hợp đảm bảo cung ứng than cho sản xuất điện phục vụ cho phát triển KT-XH của đất nước. Sau khi trao đổi về tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN những tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch cấp than cho các tháng còn lại trong năm, EVN và TKV thống nhất: TKV sẽ nỗ lực phấn đấu cấp bù lượng than chưa giao trong quý I theo khối lượng hợp đồng (tương ứng khoảng 800.000 tấn) trong các quý còn lại của năm 2022.

Dự kiến, TKV cấp bù khoảng 300.000 tấn cho các nhà máy nhiệt điện của EVN trong quý II. Tổng khối lượng than cấp trong quý II là 5,1 triệu tấn. Đối với các tháng còn lại trong năm, TKV cam kết sẽ cấp đủ sản lượng và EVN cam kết nhận đủ sản lượng được giao theo hợp đồng đã ký. Trong trường hợp có thay đổi về nhu cầu, hoặc khả năng cung cấp, 2 bên sẽ trao đổi và thống nhất.

Bên cạnh đó, EVN và TKV thống nhất phối hợp thường xuyên về việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN năm 2022; hợp tác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp than; trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan và cùng báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề vượt thẩm quyền.

Mới đây, ngày 10/5, UBND tỉnh cùng TKV, EVN đã tổ chức hội nghị thảo luận về các nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh với ngành điện, ngành than và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh cùng với TKV và EVN đã ký kết biên bản phối hợp, trong đó thống nhất đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Điều này tiếp tục thể hiện phương châm, cam kết của tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Ngày 23/4/2022, TKV và EVN đã ký thoả thuận hợp tác đảm bảo cung cấp than, đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị hợp tác 3 bên giữa tỉnh Quảng Ninh, TKV và EVN, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh: Quảng Ninh cam kết luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp ngành điện và ngành than trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nội dung đã cam kết; tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với ngành than, ngành điện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực than và điện.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đại diện một số ngành của tỉnh đã cùng với các đơn vị của TKV và EVN trao đổi, thống nhất về định hướng, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời, thống nhất các nội dung đề xuất, kiến nghị Chính phủ xem xét tháo gỡ, hỗ trợ cho ngành than và ngành điện, bảo đảm cung cấp đủ sản lượng điện ổn định, tin cậy và an toàn cho phát triển KT-XH, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong năm 2022, nhất là cho hoạt động sản xuất tại các KCN, KKT, CCN trên địa bàn tỉnh, ngay cả trong những đợt cao điểm nắng nóng trong năm.

Nguồn: thitruongvietnam.

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

09/01/2023
Ngành thép trong nước sẽ có nhiều cơ hội phục hồi
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thép trong nước đang ghi nhận...
04/01/2023
Ngành Than: Chiến lược bền vững: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”
Được xem là chủ thể trong chiến lược chuyển đổi phương thức phát triển...
30/12/2022
[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm...
15/12/2022
Năm đạt doanh thu kỷ lục của ngành Than
Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp,...
13/12/2022
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng...
06/12/2022
THACO tiến thêm một bước vào sân chơi bauxite
THACO đã tiến thêm một bước trong dự án tuyển bauxite và chế biến Alumin tại...
02/12/2022
TKV khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ...
30/11/2022
Đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng: Đòi hỏi cấp thiết
Các DN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) cần đổi mới công nghệ,...
28/11/2022
Xây dựng chiến lược quản lý khai thác khoáng sản giai đoạn mới
Dựa trên những hạn chế vì các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Tổng cục...

Đăng Ký Bản Tin

  captcha
  ĐẶT GIAN HÀNG
  ĐĂNG KÝ NGAY
  Facebook stream
  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
  3 weeks ago
  Mining Vietnam

  Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Mining Vietnam trong thời gian qua. Bước sang năm mới, Mining Vietnam xin chúc quý đối tác dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và tiếp tục đồng hành phát triển ngành công nghiệp khai khoáng cùng chúng tôi trong tương lai. Chúc mừng Tết 2023!

  Trân trọng,
  𝘽𝙏𝘾 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙣𝙖𝙢
  —----------------------------------------------
  Thank you for always accompanying Mining Vietnam in the past time. Entering the new year, we wish you good health, prosperous business, good luck and continue to accompany us in developing the mining industry in the future. Happy Lunar New Year 2023!

  Sincerely,
  𝙈𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙣𝙖𝙢 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙞𝙣𝙜 𝙏𝙚𝙖𝙢

  #MNVH24 #miningvietnam #mining #minerals #recovery #CV24 #constructionvietnam #development #exhibition #conference #happy #new #year
  ...

  Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Mining Vietnam trong thời gian qua. Bước sang năm mới, Mining Vietnam xin chúc quý đối tác dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và tiếp tục đồng hành phát triển ngành công nghiệp khai khoáng cùng chúng tôi trong tương lai. Chúc mừng Tết 2023!

Trân trọng,
𝘽𝙏𝘾 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙣𝙖𝙢
—----------------------------------------------
Thank you for always accompanying Mining Vietnam in the past time. Entering the new year, we wish you good health, prosperous business, good luck and continue to accompany us in developing the mining industry in the future. Happy Lunar New Year 2023!

Sincerely,
𝙈𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙣𝙖𝙢 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙞𝙣𝙜 𝙏𝙚𝙖𝙢

#MNVH24 #miningvietnam #mining #minerals #recovery #CV24 #constructionvietnam #development #exhibition #conference #happy #new #year
  1 month ago
  Mining Vietnam

  Bánh xe của chuyến tàu 2022 sắp kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau khép lại và bắt đầu năm 2023 với nhiều thành công rực rỡ phía trước. Xin gửi đến quý khách hàng những lời chúc ấm áp nhất về một năm mới đầy thành công và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới! ️
  --------------------
  TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC, KHÔI PHỤC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM
  ⏰ 23 - 25.04.2024
  📍 Trung tâm Triển lãm Quốc tế - ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  Mọi thắc mắc về triển lãm vui lòng liên hệ Ban tổ chức:
  ☎ (+84) 28 3622 2588
  📩 [email protected]
  -------------------------
  The wheel of the 2022 train is nearing the end, let's close together and start 2023 with many great successes ahead. Warmest wishes for a successful and happy new year!️
  ------------------------
  VIETNAM’S INTERNATIONAL MINING, MINERALS RECOVERY AND CONSTRUCTION EXHIBITION
  ⏰ 23 – 25 April 2023
  📍 International Center for Exhibition (ICE), 4 Tran Binh Trong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
  ☎ (+84) 28 3622 2588
  📩 [email protected]

  #MNVH24 #miningvietnam #mining #minerals #recovery #CV24 #constructionvietnam #development #exhibition #conference
  ...

  Bánh xe của chuyến tàu 2022 sắp kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau khép lại và bắt đầu năm 2023 với nhiều thành công rực rỡ phía trước. Xin gửi đến quý khách hàng những lời chúc ấm áp nhất về một năm mới đầy thành công và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới! ️
--------------------
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC, KHÔI PHỤC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM
⏰ 23 - 25.04.2024
📍 Trung tâm Triển lãm Quốc tế - ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Mọi thắc mắc về triển lãm vui lòng liên hệ Ban tổ chức:
☎ (+84) 28 3622 2588
📩 miningvietnam@informa.com
-------------------------
The wheel of the 2022 train is nearing the end, lets close together and start 2023 with many great successes ahead. Warmest wishes for a successful and happy new year!️ 
------------------------
VIETNAM’S INTERNATIONAL MINING, MINERALS RECOVERY AND CONSTRUCTION EXHIBITION
⏰ 23 – 25 April 2023
 📍 International Center for Exhibition (ICE), 4 Tran Binh Trong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
 ☎ (+84) 28 3622 2588
📩 miningvietnam@informa.com

#MNVH24 #miningvietnam #mining #minerals #recovery #CV24 #constructionvietnam #development #exhibition #conference

  Comment on Facebook

  Happy New Year of 2023 :)

  View more comments

  1 month ago
  Mining Vietnam

  TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC, KHÔI PHỤC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM sẽ được tổ chức trong năm 2024, chi tiết như sau:
  ⏱ Thời gian: 23-25/04/2024
  📍 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
  Thông tin liên hệ:
  ☎️ Hotline: +84 28 3622 2588
  📩 Email: [email protected]
  🖊 Website: www.miningvietnam.com
  ---------------------
  VIETNAM'S INTERNATIONAL MINING, MINERALS RECOVERY AND CONSTRUCTION VIETNAM will be held in Hanoi with details as below:
  ⏱ Date: 23-25 April, 2024
  📍 Venue: International Center for Exhibition (ICE), Tran Hung Dao, Hanoi
  Contact us:
  ☎️ Hotline: +84 28 3622 2588
  📩 Email: [email protected]
  🖊 Website: www.miningvietnam.com
  ...

  TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC, KHÔI PHỤC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM sẽ được tổ chức trong năm 2024, chi tiết như sau:
⏱ Thời gian: 23-25/04/2024
📍 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Thông tin liên hệ:
☎️ Hotline: +84 28 3622 2588
📩 Email: miningvietnam@informa.com
🖊 Website: www.miningvietnam.com
---------------------
VIETNAMS INTERNATIONAL MINING, MINERALS RECOVERY AND CONSTRUCTION VIETNAM will be held in Hanoi with details as below:
⏱ Date: 23-25 April, 2024
📍 Venue: International Center for Exhibition (ICE), Tran Hung Dao, Hanoi
Contact us:
☎️ Hotline: +84 28 3622 2588
📩 Email: miningvietnam@informa.com
🖊 Website: www.miningvietnam.com

  Comment on Facebook

  Một chiếc post gây mong đợi

  Tuyệt vời👍

  View more comments

  2 months ago
  Mining Vietnam

  Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý khách trên chặng đường phát triển kinh doanh. Mong rằng mùa Giáng sinh năm nay sẽ mang đến cho quý khách nhiều cơ hội và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khách Giáng sinh an lành!
  Trân trọng,
  𝘽𝙏𝘾 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙣𝙖𝙢
  --------------------
  We’re very happy to accompany with you in your business development. May the festive season bring you opportunities and success in life! Merry Christmas!
  Sincerely,
  𝙈𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙣𝙖𝙢 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙞𝙣𝙜 𝙏𝙚𝙖𝙢
  ...

  Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý khách trên chặng đường phát triển kinh doanh. Mong rằng mùa Giáng sinh năm nay sẽ mang đến cho quý khách nhiều cơ hội và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khách Giáng sinh an lành!
Trân trọng,
𝘽𝙏𝘾 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙣𝙖𝙢
--------------------
We’re very happy to accompany with you in your business development. May the festive season bring you opportunities and success in life! Merry Christmas!
Sincerely,
𝙈𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙣𝙖𝙢 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙞𝙣𝙜 𝙏𝙚𝙖𝙢
  Load more