Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Công bố danh mục vật liệu phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông

02/06/2022

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố có dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông (giai đoạn 2021 – 2025) đi qua về danh mục vật liệu phục vụ thi công các dự án thành phần.

Công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 là dự án quan trọng quốc gia.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông), Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, Tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông để tổ chức phê duyệt trước ngày 30/6/2022.

Để có cơ sở phục vụ công tác lập Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình các dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, trên cơ sở danh mục các loại vật liệu do các đơn vị Tư vấn, Ban Quản rà soát báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải gửi UBND các tỉnh, thành phố danh mục các loại vật liệu chủ yếu sử dụng để thi công các dự án thành phần, một số vật liệu chính như: Đất các loại (đất san lấp K90, đất đắp nền đường K95, K98, đất sét đắp bao xử lý nền đất yếu); Đá các loại (Đá dùng sản xuất bê tông nhựa, đá cấp phối bê tông xi măng, cấp phối đá dăm loại I Dmax 25, II – Dmax 37,5…); Cát các loại (cát san lấp, cát đen, cát xây tô, cát vàng đổ bê tông, cát hạt trung, cát thoát nước…). Và một số loại vật liệu khác: Xi măng, thép các loại, nhựa đường đặc nóng, nhũ tương, nhựa pha dầu, vải địa kỹ thuật, bấc thấm; gối cầu cao su, khe co giãn, cáp cường độ cao…

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố (gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau) chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan của địa phương căn cứ danh mục các loại vật liệu nêu trên, xây dựng và công bố giá vật liệu đến chân công trình cho từng gói thầu/dự án thành phần theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP.

Đồng thời, trong quá trình triển khai, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, Tư vấn thiết kế chủ động phối hợp với địa phương để cung cấp về số lượng, trữ lượng, nhu cầu của từng loại vật liệu, đảm bảo phù hợp yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện và tiến độ thi công xây dựng, khả năng cung ứng.

Theo quy hoạch, tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông dài 2.063 km, đến nay đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn lại 756 km chưa đầu tư. Giai đoạn 2021 – 2025, Chính phủ đề xuất đầu tư 729 km.

Nguồn: vlxd.org.

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

09/01/2023
Ngành thép trong nước sẽ có nhiều cơ hội phục hồi
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thép trong nước đang ghi nhận...
04/01/2023
Ngành Than: Chiến lược bền vững: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”
Được xem là chủ thể trong chiến lược chuyển đổi phương thức phát triển...
30/12/2022
[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm...
15/12/2022
Năm đạt doanh thu kỷ lục của ngành Than
Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp,...
13/12/2022
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng...
06/12/2022
THACO tiến thêm một bước vào sân chơi bauxite
THACO đã tiến thêm một bước trong dự án tuyển bauxite và chế biến Alumin tại...
02/12/2022
TKV khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ...
30/11/2022
Đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng: Đòi hỏi cấp thiết
Các DN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) cần đổi mới công nghệ,...
28/11/2022
Xây dựng chiến lược quản lý khai thác khoáng sản giai đoạn mới
Dựa trên những hạn chế vì các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Tổng cục...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY