Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Giờ Trái Đất 2022 – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI | 20:30 – 21:30 – 26.03.2022

25/03/2022

Năm 2022 đã là năm thứ 13 Việt Nam tham gia, trong suốt 13 năm ấy, chiến dịch đã ngày một lan tỏa. Từ 6 tỉnh, thành phố tham gia lần đầu tiên vào năm 2009, đến nay, đồng loạt 63 tỉnh, thành phố đã đồng loạt cùng chung tay và hưởng ứng cho chiến dịch này. Đây không chỉ là một sự kiện tắt đèn trong vòng 1 tiếng vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng Ba, mà còn là lúc để cộng đồng cùng nhìn lại về thực trạng của Trái đất.

Trong công nghiệp Mỏ nói chung và ngành Tuyển khoáng làm giàu khoáng sản nói riêng thì phát triển bền vững có nghĩa là khai thác, chế biến khoáng sản để đáp ứng nhu cầu của phát triển xã hội hiện tại nhưng phải đảm bảo giữ gìn môi trường sống không bị phá hủy cũng như giữ gìn nguồn tài nguyên đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của nhân loại.

Ngành mỏ cũng như các ngành công nghiệp khác, để phát triển lâu dài và bền vững đòi hỏi phải có các giải pháp thích hợp. Vậy, xu hướng phát triển của ngành là những gì?

  • Khai thác khoáng sản đáp ứng nhu cầu hiện tại nhưng có tính đến xu hướng tiến bộ của khoa học công nghệ trong lĩnh vực sử dụng công nghệ mới và vật liệu thay thế. 
  • Tìm kiếm các mỏ khoáng sản mới, các tích tụ khoáng sản ẩn sâu.
  • Phát triển các công nghệ khai thác tận thu tối đa tài nguyên, giảm thiểu đến mức nhỏ nhất các tác động tới môi trường, phát triển công nghệ khai thác các tích tụ khoáng sản ở sâu, có cấu tạo và phân bố phức tạp.
  • Nghiên cứu tái chế, tái sử dụng khoáng sản đó là từ chất thải rắn (CTR)

Cùng Mining Vietnam 2022 tham gia giờ Trái Đất 2022 để cùng hướng đến phát triển bền vững vì tương lai của chúng ta!

Nguồn:

https://moit.gov.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/vai-tro-cua-tuyen-khoang-trong-phat-trien-ben-vung-nganh-con.htmlhttps://scp.gov.vn/tin-tuc/t12573/xu-huong-va-mot-so-giai-phap-phat-trien-ben-vung-nganh-cong-nghiep-mo.html

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

09/01/2023
Ngành thép trong nước sẽ có nhiều cơ hội phục hồi
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thép trong nước đang ghi nhận...
04/01/2023
Ngành Than: Chiến lược bền vững: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”
Được xem là chủ thể trong chiến lược chuyển đổi phương thức phát triển...
30/12/2022
[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm...
15/12/2022
Năm đạt doanh thu kỷ lục của ngành Than
Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp,...
13/12/2022
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng...
06/12/2022
THACO tiến thêm một bước vào sân chơi bauxite
THACO đã tiến thêm một bước trong dự án tuyển bauxite và chế biến Alumin tại...
02/12/2022
TKV khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ...
30/11/2022
Đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng: Đòi hỏi cấp thiết
Các DN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) cần đổi mới công nghệ,...
28/11/2022
Xây dựng chiến lược quản lý khai thác khoáng sản giai đoạn mới
Dựa trên những hạn chế vì các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Tổng cục...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY