Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Ninh Thuận sẽ bổ sung 5 mỏ khoáng sản phục vụ cao tốc Bắc – Nam

18/02/2022

UBND tỉnh Ninh Thuận mới có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc bổ sung 05 khu vực khoáng sản làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Bộ Xây dựng có ý kiến, việc lập, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các khu vực khoáng sản làm vật liệu thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, trình tự điều chỉnh, bổ sung các mỏ vật liệu này vào quy hoạch bảo đảm tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 của Luật Khoáng sản; điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch; khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; mục 47 và 48 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ; phù hợp với điểm a, mục 1 Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (mới khởi công và sắp khởi công); Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng nghiên cứu việc sử dụng tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu làm vật liệu san lấp để cung cấp cho Dự án đường cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận để xem xét việc bổ sung các khu vực khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và khoáng sản, căn cứ số liệu tình hình cung – cầu vật liệu cung cấp cho Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tính toán nhu cầu cho việc bổ sung các khu vực khoáng sản mới vào quy hoạch.

Nguồn: vatlieuxaydung.

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

09/01/2023
Ngành thép trong nước sẽ có nhiều cơ hội phục hồi
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thép trong nước đang ghi nhận...
04/01/2023
Ngành Than: Chiến lược bền vững: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”
Được xem là chủ thể trong chiến lược chuyển đổi phương thức phát triển...
30/12/2022
[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm...
15/12/2022
Năm đạt doanh thu kỷ lục của ngành Than
Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp,...
13/12/2022
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng...
06/12/2022
THACO tiến thêm một bước vào sân chơi bauxite
THACO đã tiến thêm một bước trong dự án tuyển bauxite và chế biến Alumin tại...
02/12/2022
TKV khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ...
30/11/2022
Đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng: Đòi hỏi cấp thiết
Các DN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) cần đổi mới công nghệ,...
28/11/2022
Xây dựng chiến lược quản lý khai thác khoáng sản giai đoạn mới
Dựa trên những hạn chế vì các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Tổng cục...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY