Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Ngành than vượt “bão dịch”, về đích ấn tượng

10/01/2022

Năm 2022, TKV đặt kế hoạch sản xuất 39,1 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 43 triệu tấn; bóc đất đá 167.100 triệu m3; đào lò 258.117 m; sản xuất alumin quy đổi 1,3 triệu tấn; sản xuất điện 9,6 tỷ kWh; doanh thu 131.600 tỷ đồng…

Năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của TKV đều đạt và vượt kế hoạch.

Năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Năm 2021, kết quả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của TKV đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; sản xuất 39 triệu tấn than, đạt 101% kế hoạch; 40,27 triệu tấn than thành phẩm, đạt 105% kế hoạch; tiêu thụ 44,02 triệu tấn than, đạt 105% kế hoạch.

Tiền lương bình quân đạt 13 triệu đồng/người/tháng, trong đó, khối sản xuất than đạt 14 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 18,45 nghìn tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch.

QUYẾT LIỆT QUA TỪNG THÁNG SẢN XUẤT

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, đời sống của người lao động, cùng với thị trường tiêu thụ khó khăn, có thời điểm than tồn kho cao. Tập đoàn đã có các giải pháp chủ động trong phòng, chống dịch và điều hành linh hoạt, quyết liệt từng tháng sản xuất và tiêu thụ đạt hiệu quả cao.

Theo đánh giá của Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải, năm 2021 là một năm thành công nhất của tập đoàn trong 10 năm gần đây. Tập đoàn đã thực hiện thành công phòng chống dịch, tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 sớm cho 100% cán bộ, công nhân, người lao động đủ điều kiện. Đồng thời, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, sản xuất tăng trưởng bình quân từ 8 – 10% so với năm 2020, đặc biệt là sản xuất cơ khí, khoáng sản. Việc làm, thu nhập, đời sống người lao động được đảm bảo.

Cũng trong năm qua, Tập đoàn đã đầu tư khoảng 1.160 tỷ đồng thực hiện trực tiếp bảo vệ môi trường, trong đó, riêng ở tỉnh Quảng Ninh vào khoảng 1.076 tỷ đồng, gồm chi phí xử lý nước thải 552 tỷ đồng, chi cho công việc môi trường thường xuyên hơn 260 tỷ đồng.

Cụ thể như dự án nâng công suất trạm xử lý nước thải mỏ Cọc Sáu, trạm rửa xe ngã hai Quang Hanh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công sửa chữa tuyến đường trạm bảo vệ số 2 mỏ Cao Sơn – Bắc Cọc Sáu mức +54.

Phê duyệt và triển khai 5 phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại bãi thải Bàng Nâu; đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp, xe tưới đường dập bụi chuyên dụng tại mỏ Hà Tu; cải tạo môi trường cảnh quan tại Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông; đầu tư và đưa vào sử dụng 4 máy phun sương dập bụi cao áp, lắp đặt 1 hệ thống lọc bụi đầu băng, lắp đặt hệ thống điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển than 2.

Hoàn thành hệ thống xử lý nước thải cho khu vực cụm cảng Làng Khánh công suất 50 m3/ngày đêm…

TIẾP TỤC TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Về kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, Tập đoàn tiếp tục thực hiện mục tiêu của Chính phủ là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch và duy trì, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hằng năm.

Theo đó, TKV đặt kết hoạch sản xuất 39,1 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 43 triệu tấn; bóc đất đá 167.100 triệu m3; đào lò 258.117 m; sản xuất alumin quy đổi 1,3 triệu tấn; sản xuất điện 9,6 tỷ kWh…; doanh thu 131.600 tỷ đồng; tiền lương bình quân 13,636 triệu đồng/người-tháng.

Tập đoàn sẽ tập trung thực hiện mục tiêu “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”, tiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, an toàn trong sản xuất, trong công tác cán bộ.

Thực hiện “thông minh hóa” trong quản lý và sản xuất; xây dựng hệ sinh thái TKV, kinh tế tuần hoàn; đồng bộ phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong toàn TKV để đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng thời tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo toàn và phát triển vốn.

Tập đoàn nỗ lực thực hiện tăng năng suất lao động, tăng thời gian lao động hữu ích trong ca sản xuất, giảm thời gian giao ca bằng ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho công nhân hầm lò, tiếp tục thực hiện hoàn thiện mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, sản xuất than chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sản xuất cơ khí, dịch vụ. Triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân, trước mắt xây dựng nhà ở cho công nhân mỏ than Núi Béo trong năm 2022. Đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển sản xuất, đặc biệt là các dự án khai thác hầm lò xuống sâu, dự án than lộ thiên Bắc Bàng Danh…

Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không được lơ là, chủ quan. Điều hành linh hoạt, thích ứng với biến đổi của thị trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, kế hoạch của ngành, đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, tăng doanh thu để đạt mục tiêu tăng GDP của cả nước.

Tập đoàn cũng sẽ tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác an toàn, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ. Tập trung thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, xây dựng mỏ, nhà máy hiện đại, xanh, công suất cao, người lao động có thu nhập cao. Cấp ủy Đảng, Công đoàn tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát quyền lực, phát hiện sớm và xử lý các vi phạm, tiêu cực.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, thực hiện quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập đoàn đề nghị Nhà nước có cơ chế đặc thù cho TKV về xây dựng nhà ở cho công nhân.

Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn cũng đề nghị, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh, Công đoàn TKV tạo môi trường thực sự dân chủ để cán bộ công nhân, người lao động công hiến, phát huy năng lực, trình độ đóng góp, xây dựng đơn vị và TKV phát triển.

Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Nguồn: Vneconomy.

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

09/01/2023
Ngành thép trong nước sẽ có nhiều cơ hội phục hồi
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thép trong nước đang ghi nhận...
04/01/2023
Ngành Than: Chiến lược bền vững: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”
Được xem là chủ thể trong chiến lược chuyển đổi phương thức phát triển...
30/12/2022
[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm...
15/12/2022
Năm đạt doanh thu kỷ lục của ngành Than
Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp,...
13/12/2022
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng...
06/12/2022
THACO tiến thêm một bước vào sân chơi bauxite
THACO đã tiến thêm một bước trong dự án tuyển bauxite và chế biến Alumin tại...
02/12/2022
TKV khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ...
30/11/2022
Đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng: Đòi hỏi cấp thiết
Các DN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) cần đổi mới công nghệ,...
28/11/2022
Xây dựng chiến lược quản lý khai thác khoáng sản giai đoạn mới
Dựa trên những hạn chế vì các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Tổng cục...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY