Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

7 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 43% kế hoạch năm

17/08/2021

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 200.000 tỷ đồng, bằng gần 43% kế hoạch năm và tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhiều địa phương có số vốn giao lớn, nhưng tỷ lệ thực hiện vẫn khá tích cực.

Theo đó, Hà Nội giải ngân hơn 22.000 tỷ đồng, bằng gần 49% kế hoạch năm, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; TP.HCM giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng, bằng gần 36%, tăng hơn 73 % so với cùng kỳ năm trước; Quảng Ninh giải ngân gần 8.500 tỷ đồng, bằng gần 61%, tăng gần 65 % so với cùng kỳ năm trước.

7 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 43% kế hoạch năm - Ảnh 1.
Ngay sau khi có những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, phần lớn các địa phương đều có nhiều cải thiện rõ nét trong thúc đẩy giải ngân đầu tư công. (Ảnh: Dân trí)

Nhằm tiếp tục thúc đẩy công tác đầu tư công trong các tháng còn lại của năm 2020, từ tháng 8 này, Chính phủ giao thẩm quyền điều chuyển vốn. Những bộ, ngành, địa phương có kết quả giải ngân thấp sẽ chuyển vốn sang bộ, ngành, địa phương làm tốt hơn. Mục đích là đốc thúc giải ngân và sử dụng vốn hiệu quả. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; điều chuyển, kiểm điểm, xử lý những trường hợp làm chậm, sai phạm theo quy định.

Quyết tâm của Chính phủ đã trở thành chương trình hành động của nhiều bộ ngành và địa phương. Phần lớn các địa phương đã có chuyển biến khá tích cực với sự thay đổi về tư duy hành động.

Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc và kiểm tra các dự án đầu tư công tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là tổ công tác được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Một trong những nút thắt lớn nhất trong giải ngân vốn đầu tư công là giải phóng mặt bằng đã được nhiều địa phương dần tháo gỡ. Hàng loạt các biện pháp mới đã được đưa ra, từ việc thường xuyên giao ban, họp trực tuyến, hay giao chỉ tiêu giải phóng mặt bằng đã được nhiều địa phương áp dụng. Thực tế cho thấy, địa phương nào làm tốt công tác này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đều đạt cao hơn.

7 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 43% kế hoạch năm - Ảnh 2.
Từ tháng 8 này, Chính phủ giao thẩm quyền điều chuyển vốn nhằm tiếp tục thúc đẩy công tác đầu tư công trong các tháng còn lại của năm 2020. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Ngay sau khi có những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, phần lớn các địa phương đều có nhiều cải thiện rõ nét trong thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Nhiều địa phương đã gắn công tác giải ngân đầu tư công với việc hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, ngay trong việc lựa chọn, thực hiện các dự án cũng cần phải có đổi mới về tư duy. Đầu tư phải gắn với phát triển chung của tỉnh, hay của cả vùng. 

Bộ sẽ tiến hành rà soát các dự án đầu tư công chậm giải ngân để điều chuyển vốn thêm cho các dự án đang triển khai có tiến độ tốt, thậm chí có thể phê duyệt thêm danh mục các dự án cho các địa phương nếu cần thiết và có sức lan tỏa, hay trở thành động lực phát triển kinh tế của địa phương.

Nguồn: vtv.

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

17/02/2023
Hướng đi mới trong phát triển kinh tế tuần hoàn
Theo đánh giá của ngành Than, trung bình mỗi năm, khối lượng đổ thải trên...
17/02/2023
Duy trì ổn định cho ngành thép trước biến động thị trường thế giới
(CHG) Kinh tế toàn cầu trong năm 2023 tiếp tục đối diện với nhiều ẩn số,...
09/01/2023
Ngành thép trong nước sẽ có nhiều cơ hội phục hồi
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thép trong nước đang ghi nhận...
04/01/2023
Ngành Than: Chiến lược bền vững: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”
Được xem là chủ thể trong chiến lược chuyển đổi phương thức phát triển...
30/12/2022
[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm...
15/12/2022
Năm đạt doanh thu kỷ lục của ngành Than
Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp,...
13/12/2022
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng...
06/12/2022
THACO tiến thêm một bước vào sân chơi bauxite
THACO đã tiến thêm một bước trong dự án tuyển bauxite và chế biến Alumin tại...
02/12/2022
TKV khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY