Minining & Construction Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Vietsovpetro chính thức là thành viên của IMCA

08/04/2021

Giai đoạn 2016 – 2019, Vietsovpetro đã tham gia đấu thầu và thắng thầu cung cấp dịch vụ khảo sát ROV cho các chủ đầu tư như: PV GAS, Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC, PVEP POC, PVEP Block 01&02, KNOC… từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ, cũng như thương hiệu Vietsovpetro trong lĩnh vực khảo sát ngầm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số gói thầu khảo sát ngầm mà Vietsovpetro chưa đủ điều kiện tham gia khi chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ IMCA do IMCA cấp.

IMCA là Hiệp hội quốc tế hàng đầu cho ngành công nghiệp hàng hải. IMCA đại diện cho hơn 800 thành viên trên thế giới trong các ngành công nghiệp dầu khí và năng lượng tái tạo.

IMCA có sứ mệnh là nâng cao hiệu suất trong ngành công nghiệp hàng hải bằng cách đưa ra các quy tắc và hướng dẫn kỹ thuật để nâng cao tính toàn vẹn hoạt động của các thành viên.

IMCA cung cấp dịch vụ cho 5 khu vực trên thế giới gồm: Châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, châu Âu – châu Phi, Trung Đông – Ấn Độ và Nam Mỹ.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ ngoài song song với hoạt động tìm kiếm – thăm dò – khai thác dầu khí của Vietsovpetro, đồng thời nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh tìm kiếm các khách hàng mới trong và ngoài nước; ngay từ đầu năm 2019, Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn đã tiến hành chuẩn bị các hồ sơ theo quy định và nộp đơn xin gia nhập Hiệp hội IMCA (ngày 18/11/2019).

Sau gần 4 tháng kiểm tra và xét duyệt, IMCA đã đồng ý cấp giấy chứng nhận Vietsovpetro đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và Vietsovpetro chính thức là thành viên của Hiệp hội các nhà thầu Hàng hải Quốc tế – IMCA (từ 1/2/2020).

Là thành viên của tổ chức IMCA, Vietsovpetro phải tuân thủ các yêu cầu khắt khe về an toàn trong quá trình thực hiện các dự án để được xem xét gia hạn chứng chỉ trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, Vietsovpetro sẽ nhận được tư vấn của IMCA để thực hiện dịch vụ khảo sát ngầm một cách hiệu quả và chuyên nghiệp không chỉ cho các dự án dịch vụ cung cấp ra bên ngoài, mà còn có cả các dịch vụ nội bộ Vietsovpetro.

Là thành viên của IMCA sẽ khẳng định hơn nữa thương hiệu Vietsovpetro trong công tác dịch vụ ngoài trên thị trường trong nước và quốc tế./.

Nguồn: Năng lượng Việt Nam

Share this post

Bạn Quan Tâm Đến

09/01/2023
Ngành thép trong nước sẽ có nhiều cơ hội phục hồi
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thép trong nước đang ghi nhận...
04/01/2023
Ngành Than: Chiến lược bền vững: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”
Được xem là chủ thể trong chiến lược chuyển đổi phương thức phát triển...
30/12/2022
[INFOGRAPHIC] TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC Kinh tế – xã hội nước ta năm...
15/12/2022
Năm đạt doanh thu kỷ lục của ngành Than
Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp,...
13/12/2022
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng...
06/12/2022
THACO tiến thêm một bước vào sân chơi bauxite
THACO đã tiến thêm một bước trong dự án tuyển bauxite và chế biến Alumin tại...
02/12/2022
TKV khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ...
30/11/2022
Đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng: Đòi hỏi cấp thiết
Các DN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) cần đổi mới công nghệ,...
28/11/2022
Xây dựng chiến lược quản lý khai thác khoáng sản giai đoạn mới
Dựa trên những hạn chế vì các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Tổng cục...

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ NGAY