Tin sự kiện
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG TRỞ LẠI VÀO THÁNG 4!

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MINING VIETNAM 2016
 3902 m2 diện tích trưng bày 171  Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia /  lãnh thổ  3011 Khách tham quan | Từ 26 quốc gia /  lãnh thổ 09 Nhóm gian hàng quốc tế