Tải Tài Liệu Đặt Gian Hàng

Nhấp ĐÂY để tải Mining Vietnam 2018 - Tài Liệu Đặt Gian Hàng

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MINING VIETNAM 2016
 3902 m2 diện tích trưng bày 171  Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia /  lãnh thổ  3011 Khách tham quan | Từ 26 quốc gia /  lãnh thổ 09 Nhóm gian hàng quốc tế