Ứng dụng & Triển khai sản phẩm và công nghệ tiên tiến cho quản lý khai thác và chế biến ngành mỏ

 

 

Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Đa ngành - MESLAB 

 

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MINING VIETNAM 2016
 3902 m2 diện tích trưng bày 171  Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia /  lãnh thổ  3011 Khách tham quan | Từ 26 quốc gia /  lãnh thổ 09 Nhóm gian hàng quốc tế